Nacionalni park "Kozara": Odobrena izgradnja novog turističkog kompleksa

park kozara foto visit bih

Usvajanjem Plana parcelacije za lokaciju "Rastičani" u okviru Nacionalnog parka "Kozara", gradske vlasti Prijedora odobrile su izgradnju novog turističkog kompleksa na planini Kozari, na više od deset hektara u blizini memorijalne zone Mrakovica.

U skladu sa režimom zaštite trećeg stepena, predviđeni su izgradnja butik hotela sa tri do pet zvjezdica sa bungalovima, te smještajnih kapaciteta s pratećim sadržajima za zdravstveni turizam, koji će, takođe, činiti centralni objekat i bungalovi, kao i izgradnja otvorenih sportskih terena, dječijih igrališta, saobraćajnica, parkinga i biciklističkih, pješačkih i trim-staza.

"S obzirom na to da je riječ o novom izletištu, sve aktivnosti projektovanja i izgradnje sadržaja treba da obezbijede jedinstven i prepoznatljiv vizuelni identitet koji će se ogledati u prepoznatljivom oblikovnom stilu i izboru materijala kako za izgradnju objekta, tako i za spoljašnje uređenje", navodi se u Planu.

Potencijali lokaliteta Rastičani su atraktivan prirodni ambijent sa otvorenim pogledom prema Goloj planini, nadmorska visina od 660 do 760 metara koja pruža pogodnosti planinske klime u različitim godišnjim dobima, te raznolika vegetacija crnogorične i bjelogorične šume koja pogoduje različitim rekreativnim aktivnostima.

Izgradnju kompleksa sportsko-rekreativnog i zdravstvenog turizma inicirao je investitor Duško Saganović iz Rasavaca, kod Prijedora.

Elaborat je izradio Zavod za izgradnju grada Prijedor u skladu sa Prostornim planom područja posebne namjene Nacionalni park "Kozara" kao strateškim dokumentom, a saglasnost je dalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

(Srna / foto: visitbih.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top