Prezentovan projekat Hotel Jajce Lake Side Resort

Jajce Lake Resort 3DS ciljem upoznavanja sa projektom čija bi realizacija imala veliki značaj za općinu Jajce, kao i za razvoj turističke ponude grada jučer je u Jajcu, u prisustvu predstavnika Općina Jajce, JU „Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika, investitora „MANAZEL AL REEF“ d.o.o. Sarajevo i tim kompanije "BOSNA inžinjering" da.o.o. kao agenta investitora prezentovan projekat „HOTEL JAJCE LAKE RESORT“.

Ovim projektom je predviđena izgradnja smještajnih kapaciteta hotelskog i apartmanskog tipa sa 207 soba, te niz atraktivnih pratećih sadržaja.

Kako je naglašeno tokom prezentacije projektom se predviđa aktivacija dijela jezerskog priobalja u funkciji izgradnje luksuznog hotelskog kompleksa s 4 zvjezdica ukupne površine 32.025 m2 koji se sastoji od nekoliko funkcionalnih cjelina: Luxury, Health Spa&Fitness Centre i Luxuryy Apartments.

Procijenjena vrijednost investicije, prema detaljnim procjenama troškova i studijama izvodljivosti, iznosi 75 913 000 EUR-a, što je privuklo pažnju nekoliko međunarodnih brendova/franšiza, poput Hilton International, Accor Hotels i Swiss International Hotels. Tokom prezentacije također je istaknuto da se predviđa vrhunska materijalizacija, te primjena najsavremenije opreme i tehnologija, uz respektabilan odnos prema prirodnom okruženju, kroz tretman otvorenih prostora kao parkovskih, sa posebnim odnosom prema jezerskom priobalju.

Obzirom na to da je navedeni projekat planiran na lokalitetu Plivskih jezera sa kompleksom mlinica na Plivi, inače zaštićenog područja i nacionalnog spomenika, razgovaralo se i o nadležnostima za pokretanje procedura za izdavanje potrebnih dozvola, te o potrebnim saglasnostima.

Imajući u vidu, kako broj smještajnog kapacita, tako i cjelokupni sadržaj ovog luksuznog hotelskog kompleksa i njegov izgled, Općina Jajce je iskazala zainteresovanost za realizaciju ovog projekta, a sve u cilju razvoja turističke ponude na području naše općine.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top