Vijece ministara BiH usvojilo prvi Akcioni plan za energetsku efikasnost

energetska efikasnost

Vijeće ministara BiH usvojilo je na današnjoj sjednici Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH za period 2016 – 2018, kao prvi dokument u ovoj oblasti koji je sačinila radna grupa u kojoj su bili predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, resornih entitetskih ministarstava i Brčko distrikta.
 
Plan sadrži mjere i programe čija je realizacija u nadležnosti BiH i Brčko distrikta, a sastavni dijelovi su Akcioni plan za energijsku efikasnost u FBiH od 2016. do 2018. godine i Izmjene i dopune Akcionog plana za energetsku efikasnost u RS do 2018. godine u kojima su detaljno obrađene uštede energije postignute u prethodnom periodu, te planirane mjere i programi čija je realizacija u nadležnosti entiteta.
 
Akcioni plan pripremljen je u skladu sa obavezama BiH koje proističu iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i njenim odlukama o transpoziciji direktiva energetske efikasnosti u zakonodavstvo zemalja potpisnica ovog ugovora.
 
U Akcioni plan su uključene nove mjere za povećanje energetske efikasnosti u oblastima proizvodnje električne i energije za grijanje i hlađenje, uključujući daljinsko grijanje, kao i nove mjere u oblasti prijenosa i distribucije električne energije i plina.
 

Provođenje mjera i programa energetske efikasnosti stvoriće uvjete za nove investicije u ovoj oblasti, što će pomoći da se Bosna i Hercegovina bolje pozicionira na energetskoj karti Evrope, navedeno je u saopštenju Vijeća ministara BiH.

(eKapija.com)


Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top