Vlada FBiH gradi "Palatu pravde": Za projekat, izgradnju i opremanje više od 21 milion KM

projektovanje ilustracija2

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija potpisali su danas u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu Memorandum o saradnji između Vlade FBiH i VSTV-a BiH. Ovaj dokument se odnosi na uspostavu i izgradnju „Palate pravde Federacije BiH“, novog i namjenski izgrađenog objekta u koji će biti smješteni Federalno tužilaštvo i Vrhovni sud FBiH sa Posebnim odjelima, kao i Sudska policija FBiH.

Potpisanim Memorandumom stvaraju se i uslovi za uspostavljanje Posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu FBiH, kao i osiguranje uslova za provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Navedeno uključuje osiguranje neophodnih prostornih kapaciteta, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za rad Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH sa Posebnim odjelima.

Federalni premijer posebno je naglasio dobru saradnju Vlade i VSTV-a BiH, koja je i dovela do potpisivanja ovog dokumenta važnog za jačanje federalnog pravosuđa.

"Izgradnjom „Palate pravde Federacije BiH“ u kojoj će biti trajno smještene pravosudne institucije, potvrđujemo čvrsto Vladino opredjeljenje u stvaranju potrebnih uslova za rad federalnog pravosuđa. Vlada osigurava sredstva neophodna za izgradnju ovog namjenskog objekta, kao i za rad Posebnih odjela Suda i Tužilaštva", izjavio je Novalić.

Vlada FBiH će za potrebe projektovanja, izgradnje i opremanja „Palate pravde FBiH“ u federalnom budžetu osigurati više od 21 milion KM. Također, ovim memorandumom se regulira i izdvajanje budžetskih sredstava za osiguranje privremenog smještaja Posebnih odjela u prostorije koje trenutno koristi Federalno tužilaštvo i Vrhovni sud FBiH, što podrazumijeva i izmiještanje Federalnog ministarstva pravde i Ustavnog suda FBiH te adaptaciju i opremanje privremenih smještajnih kapaciteta.

S ciljem što skorijeg početka rada Posebnih odjela, iz federalnog budžeta bit će izdvojeno 2.950.000 KM za adaptaciju i opremanje prostorija u objektu u ulici Valtera Perića u Sarajevu, a gdje će do izgradnje „Palate pravde“ ovi odjeli biti privremeno smješteni. Ovaj proces podrazumijeva i imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija i dodatno kapacitiranje Sudske policije FBiH.

Predsjednik VSTV-a BiH iskazao je zadovoljstvo današnjim potpisivanjem ovog značajnog dokumenta, kojim se VSTV BiH i Vlada FBiH usaglašavaju o provedbi ciljeva Memoranduma kroz uzajamnu saradnju, koordinaciju aktivnosti i poštovanje nadležnosti svih uključenih institucija, a na osnovu Akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

"Zahvaljujem se u ime VSTV-a BiH, cijele pravosudne zajednice, ali i građana za čiju dobrobit je i najvažnije da imamo ovakve aktivnosti koje vode ka što kvalitetnijem i efikasnijem pravosuđu", poručio je Lagumdžija.

Prema Memorandumu, VSTV BiH će, između ostalog, po potrebi revidirati svoju odluku o broju sudija Vrhovnog suda FBiH i tužilaca Federalnog tužilaštva za rad u Posebnim odjelima, u skladu sa iskazanim potrebama tih pravosudnih institucija. Također će, nakon zvanične obavijesti Vlade FBiH o stvaranju potrebnih uslova za privremeni smještaj Posebnih odjela (do izgradnje „Palate pravde“), pokrenuti procedure izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u Posebnim odjelima (posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca, federalni tužilaci i sudije Vrhovnog suda FBiH).

Potpisivanju Memoranduma danas su prisustvovali zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, federalni ministar pravde Mato Jozić, sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić, predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH Eldan Mujanović, te direktor Sekretarijata VSTV-a BiH BiH Admir Suljagić i zamjenik direktora Hajro Pošković.

Podsjetimo, Vlada FBiH je na tematskoj sjednici održanoj prošlog mjeseca dala saglasnost na Memorandum o saradnji sa VSTV-om BiH, te ovlastila premijera za njegovo potpisivanje. Memorandumom je predviđena i redovna razmjena informacija o provođenju dogovorenih aktivnosti, a zaključen je na neodređeni vremenski period, odnosno do potpune provedbe projekta izgradnje „Palate pravde“, te potpunog preseljenja i funkcioniranja svih institucija koje će biti smještene u ovom objektu.

(akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top