Završena prva faza obnove tvrđave herceg Stjepana u Ljubuškom

kula herceg stjepana ljubuski foto jpparkovi ljubuski

Prva faza obnove kule Hercega Stjepana FORT-NET završila je ovih dana. Partneri na projektu bili su Grad Ljubuški, JU Razvojna agencija ŽZH HERAG, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička agencija Crne Gore (NTO).

Tim povodom u subotu su Stari grad posjetili gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić, predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić, predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić, ravnatelj HERAG-a Radoslav Luburić i mr arh. Mirko Rašić.

Gradonačelnik Markotić je izrazio zadovoljstvo kako početkom radova, tako i završetkom prve faze, te arheološkim iskapanjima koja slijede, saopšteno je na sajtu Grada.

Ravnatelj HERAG-a Luburić je govorio o projektima u kojima sudjeluje HERAG i u kojima će još sudjelovati te istaknuo zadovoljstvo organizacija i institucija koje financiraju projekte.

Magistar arheologije Mirko Rašić je govorio o poslu koji treba odraditi struka i ukazao na najvažnije detalje.

"Dosadašnje aktivnosti na obnovi i istraživanju tvrđave provode se kroz dva EU projekta prekogranične suradnje. Prva faza je završena, a rezultirala je obnovom istočnog obrambenog bedema, te prethodno provedenim arheološkim iskapanjima. Druga faza obuhvaća obnovu branič kule i pripadajućeg palasa, prostora kojeg popularno zovemo Hercegušom" - istakao je Rašić.

Dodaje da u tom smislu se provode arheološka istraživanja u formi nekoliko probnih sondi na južnom i sjevernom oboru, kao i sustavna istraživanja središnjeg palasa.

"U tijeku je proces obrada pronađenog pokretnog arheološkog materijala koji će poslužiti za donošenje cjelovitog zaključka. Preliminarno valja izdvojiti nekoliko arhitektonskih cjelina koje su u okviru dosadašnjih spoznaja, utemeljenih na povijesnim izvorima, bile potpuno nepoznate. U južnom oboru je tako dokumentirana arhitektura koja pripada periodu nekoliko različitih faza, na što upućuje različit položaj, tehnike gradnje i širine bedema. Najstariji tragovi odnose se na zidove u tehnici opus mixtum - red kamena, red cigle, a pripadaju kasno antičkom periodu 3.-5. St. Iznad njega je dokumentiran široki i čvrsti bedem koji na temelju pripadajućeg kulturnog depozita sa kaneliranom amoforama, datiramo u bizantski period 6.-7. St."

Rašić dalje objašnjava da je na suprotnoj sjevernoj strani tvrđave otvorena manja probna sonda unutar koje su dokumentirane tri grobne rake sa skeletnim ostatcima dvije mlađe i jedne odrasle osobe.

"S obzirom na način ukopa i izostanak grobnih priloga odgovaraju kršćanskim cjelinama u periodu do dolaska otomana. Na ovoj poziciji možemo očekivati i srednjovjekovnu crkvicu, o čemu svjedoči pronalazak kamene plastike sa romaničkom ikonografijom. Na žalost, u ovoj fazi sondu nije moguće proširiti, te time potvrditi sintezu, prije svega zbog velikih ulomaka građevinskog šuta."

Posla na restauraciji i obnovi kule ima dosta, a trebat će i vremena i strpljenja kao i financijskih sredstava. Valja naglasiti da su u subotu svi bili optimisti, te da će se i dalje truditi osigurati sredstva kao i stručni nadzor.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top