Hastahana: Centralna banka kupit će dio parka za 4,7 miliona KM

hastahana visual opstina centar

U ponedjeljak, 18. novembra 2019. godine održana je 45. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Odluke o izmjenama i dopunama regulacionih planova

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi i izmjeni dopuna RP „Jagomir II“ dobio je potrebnu većinu vijećnika. Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP „Jagomir II“ Općinsko vijeće je donijelo na 27. redovnoj sjednici. Izmjene plana su započete na osnovu zahtjeva investitora, a prema usmjerenjima utvrđenim Odlukom o pristupanju kojima su između ostalog definisani i okvirni uvjeti pod kojima je moguće izvršiti izmjene plana.

Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP „Jagomir II“ nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika.

Općinsko vijeće je usvojilo Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna, te Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans-Alhos“-I faza.

Usvojen Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna RP „Zetra“-zona sporta i rekreacije sa pripadajućim nacrtom odluke o provođenju plana

Vijećnici su usvojili Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna RP „Zetra“-zona sporta i rekreacije sa pripadajućim nacrtom odluke o provođenju plana.

U obrazloženju navedenih odluka općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je naglasio da se njihovim usvajanjem otvara planski prostor za buduće investicije u oblasti sporta i rekreacije.

"Imajući u vidu ranije obavljen javni uvid i raspravu, prijedloge sportskih udruženja, Udruženja navijača FK Sarajevo i drugih asocijacija i građana, čvrsto ostajem pri davno iznesenom stavu da treba izgraditi moderan stadion Koševo kao nogometnu arenu bez atletske staze. Naravno važno je naglasiti da se svi drugi postojeći sportski tereni (pomoćni nogometni, teniski) moderniziraju, a uz njih je planirana izgradnja i privrednih sadržaja (hotel za sportiste, heliodrom, podzemne garaže, skejt park, šopinzi i slično) što će sve zajedno omogućiti intenzivan sportski razvoj, otvaranje velikih građevinskih radova za domaće kompanije i zapošljavanje velikog broja radnika u cijelom sportsko-rekreativnom i privrednom kompleksu. Nakon što se završi javna rasprava o ovom dokumentu, predložit ću Općinskom vijeću na decembarskoj sjednici da usvoji predložene izmjene, odnosno donese Odluku o izmjenama i dopunama ovog plana. Istovremeno uputit ćemo prijedlog idućeg mjeseca Vladi Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu da u skladu sa Zakonom o koncesijama u Kantonu Sarajevo uvrste projekat modernizacije stadiona Koševo i pripadajućih sportskih objekata radi dodjele koncesije u 2020. godini. U tom kontekstu Općina Centar kao vlasnik stadiona i zemljišta na kojem se nalazi većina terena uradiće idejno rješenje cijelog sportskog kompleksa Zetra koji zajedno sa rekreativnim prostorom zelenila Betanije predstavlja jedinstveno i najveće sportsko-rekreativno područje u Bosni i Hercegovini. Očekujem da će Vlada Kantona Sarajevo kao nosilac pripremnih radnji za dodjelu koncesija, u skladu sa članom 9. Zakona o koncesijama, prihvatiti ovaj projekat, te nakon izrade idejnog rješenja od strane Općine izraditi studiju opravdanosti dodjele koncesije, kao i druge dokumente, te kao koncesor predložiti Skupštini Kantona Sarajevo donošenje odluke o pristupanju dodjele koncesije, a nakon toga putem nadležne komisije i resornog ministarstva objaviti tekst međunarodnog javnog poziva za izbor koncesionara. S obzirom da postupak izbora koncesionara, ugovaranja, te izvođenja radova koji po vrsti i obimu traže višegodišnji rad, Općina Centar će nastaviti ulaganje u stadion kako bi se već u proljeće 2020, dakle za nekoliko mjeseci, nakon što Općinsko vijeće donese budžet za narednu godinu, u najkraćem roku pokrenuo postupak javne nabavke za izvođenje radova na potpunoj rekonstrukciji travnatog terena, njegovom zagrijavanju, obnovi svlačionica, prostora za novinare i brojača karata kao neophodnih uslova za odigravanje klupskih utakmica FK Sarajevo u Premijer ligi i međunarodnoj sceni, kao i odigravanje reprezentativnih susreta u okviru organizacija FIFA-e i UEFA-e. Stoga ću, u očekivanju da će Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, a nadam se i Vlada FBiH, izdvojiti sredstva za sufinansiranje projekata modernizacije Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu predložiti da u prijedlogu budžeta za 2020. godinu Općina izdvoji iznos od milion maraka za stadion Koševo. Vjerujem da će Općinsko vijeće podržati ovaj prijedlog", naglasio je načelnik Ajnadžić.

Vijeće podržalo prodaju zemljišta na Marijin dvoru

Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 782/6 iz ZK uloška 294 K.O. Sarajevo VII, radi izgradnje poslovnog objekta javnog sadržaja dobio je potrebnu podršku vijećnika.

U obrazloženju ove odluke istaknuto je da se Službi za registar, upravljanje imovinom i katastar nekretnina Općine Centar obratila Centralna banka BiH sa zahtjevom za kupovinu neposrednom pogodbom zemljišta. S obzirom da je Izmjenama i dopunama RP Gradski centar „Marijin dvor“-lokalitet Hastahana na predmetnoj parceli planirana izgradnja poslovnog objekta javnog sadržaja, Općinskom vijeću je dostavljen navedeni prijedlog na odlučivanje.

Centralna banka zemljište površine 2.290 kvadrata dobila je za 4,7 miliona KM, a na ovoj lokaciji planira graditi poslovni objekt i parking mjesta.

Vijeće je na kraju redovne sjednice usvojilo i periodični finansijski izvještaj za period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top