Aktivna gradilišta na jugu Hercegovine

buna pocitelj foto jpautoceste jul 2020

Na području Hercegovine u tijeku su radovi na izgradnji dvije poddionice na Koridoru Vc, Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Izgradnjom navedenih poddionica Bosna i Hercegovina dobit će novih 18 km autoceste. Osim aktivnosti na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, JP Autoceste FBiH provodi i aktivmosti na rehabiliticaji regionalne ceste Tromeđa – Zvirovići, ukupne dužine 5,8 km.

Poddionica Počitelj – Zvirovići, koja je dio dione Počitelj – Bijača, podijeljena je na dva lota.

LOT 1 obuhvaća trasu autoceste od petlje Počitelj do početka mosta Počitelj i od kraja mosta Počitelj do petlje Zvirovići. Na trasi se trenutno izvode zemljani radovi, odnosno iskopi i nasipi. Na tunelu Počitelj približne dužine 1200 m, podzemni iskop se vrši samo sa južne strane, trenutno desna cijev probijena na dužini od 630 m, a lijeva na 587 m, što je cca 55% ukupne dužine. Na potputnjacima Bivolje Brdo, Počitelj i Orlovača izvedena je kompletna betonska konstrukcija, dok se na petlji i naplatnom mjestu Počitelj izvode zemljani radovi. U narednom periodu je planiran početak radova na unutarnjoj odvodnji, a planira se započeti i sa radovima na mostovima M2 i M3. Na izgradnji navedene poddionice angažirano je 250 radnika i inženjera i više od 100 strojeva.

LOT 2 obuhvaća izgradnju mosta Počitelj, jednog od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru Vc, dužine 945 metara i maksimalne visine stubova od 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. Na mostu Počitelj trenutno se izvode radovi na temeljima stupova S3 i S4. Na stupnom mjestu S4 završeno je statičko ispitivanje pilota te je izrađeno 15 pilota u dužini od 28 m, a u sljedećih 10 dana planiran je završetak i preostalih 10 pilota. Na stupnom mjestu S3 izrađeno je 6 pilota u duljini od 20 m, te će uskoro započeti statičko ispitivanje, nakon čega će krenuti izrada i preostalih pilota na ovom stupnom mjestu.

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na poddionici Buna – Počitelj, dužine 7,2 km, završeni su svi zemljani radovi kao i radovi na objektima, prilaz natputnjaku Grabovina je asfaltiran, dok je na natputnjaku Kevčić asfaltiran prvi sloj. Trenutno se radi na sustavu vodozaštite, a radovi na sustavu unutarnje i vanjske odvodnje kao i radovi na zaštiti kosina i zaštitne ograde su u završnoj fazi. Na poddionici su instalirani postrojenje za cementnu stabilizaciju i asfaltna baza čije puštanje u rad se uskoro očekuje.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 8,7 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Izvođač radova je domaća firma Hering d.d. Široki Brijeg, a nadzor nad gradnjom vrši Aecom S.L.U. iz Španjolske.

Na rehabilitaciji regionalne ceste Tromeđa – Zvirovići, koja je izvođački podijeljena na tri dionice, na dijelu od Zvirovića do Miletine završeno je asfaltiranje pješačkih staza na cijeloj dionici kao i sanacija asfalta na mjestu prolaza kablova kroz trup ceste. Na dionici od Miletine do Atlasa postavljen prvi sloj asfalta na dijelu dionice od mosta Miletina do bungalova u duljini od cca 1500 m. Počela je ugradnja sekundarnih rubnjaka nogostupa, a nastavljen je iskop rova za novi vodovod kroz dionicu. Na dionici od Atlasa do Tromeđe započeti su radovi na izgradnji oborinskog i fekalnog kolektora kao i izmještanje drugih postojećih instalacija u trupu ceste.

Ugovor za izvođenje radova je sklopljen s poduzećem KTM Brina d.o.o. Posušje u vrijednosti od 5.448.481,38 KM s PDV-om, a nadzor vrši Konzorcij IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i IGH Mostar.

Uz aktivnosti na izgradnji autoceste na poddionicama Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići, JP Autoceste FBiH provodi i postupak izbora najpovoljnijeg izviđača za poddionicu Tunel Kvanj – Buna, ukupne dužine 5,25 kilometara. Za izgradnju navedene poddionice pristiglo je devet ponuda. Na dionici Tunel Kvanj – Buna gradit će se dvocijevni tunel Kvanj, desna tunela cijevi dužine 2.645 m i lijeva cijev dužine 2.720 m, vijadukt i nadvožnjak, a ostatak trase se nadovezuje na dionicu Buna – Počitelj. Također, u okviru ovog projekta biti će rekonstruirana i regionalna cesta Buna – Domanovići, ukupne dužine 14,5 km.

Poddionica Tunel Kvanj – Buna financirat će se iz sredstava osiguranih kod Europske investicijske banke (EIB) i mogućim bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF-a, saopšteno je iz press službe JP Autoceste FBiH.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top