Bjelašnica će dobiti novi sistem za osnježenje vrijedan 1,6 miliona KM

bjelasnica osnjezavanje mapa

Na Bjelašnici će biti izgrađen novi sistem za osnježenje vrijedan 1,6 miliona KM bez PDV-a.

JP ZOI'84 OCS D.O.O. Sarajevo je objavio tender za izbor izvođača radova, saznaje poslovni portal Akta.ba.

Projektovanjem i nadogradnjom sistema za osnježenje će biti obuhvaćena kompletna trasa gornje Kolijevka do međustanice, kao i plato dolazne stanice šestosjeda sa postavljenjem „Tower“ nosača na stazi „S“.

Projekat je koncipiran po metodi „ključ u ruke“, projektuj i izgradi te podrazumijeva pripremu i analizu, izradu idejnog i glavnog projekta te izvođenje svih radova na izgradnji.

Cilj projekta je uspostavljanje sistema osnježavanja kako bi se postiglo bitno poboljšanje u funkcionisanju Ski centra.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji nadogradnja sistema se izvodi radi unapređenja i proširenja i treba biti softwerski i hardverski integrisana u postojeći sistem osnježenja

kao integralni dio sistema i njen rad mora biti potpuno automatizovan preko centralnog upravljačkog servera.

„Predviđeni sistem osnježavanja treba omogućiti osnježavanje navedene staza za debljinu 30 cm snijega za vrijeme 48 sati kod vlažne temperature“, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Na ukupnoj dužini trase sistema za osnježavanje, kako se navodi u tenderu potrebno je projektovati slijedeće:

- Zemljane radove, iskope,
- Cjevovode,
- Električne kablove,
- Optičke kablove,
- Komunikacijske kablove,
- Hidrantski sistem – 20 hidranta,
- Ventilatorski topovi (mobile fun guns) za pravljenje vještačkog snijega – 10 ventilatorskih topova,
- Električni „Gun Lifter “(Lift mount), komada 3,
- „Tower mount “(Pole), komada 14.

Rok za izradu Glavnog projekta nadogradnje sistema za osnježavanje je 45 dana, a imenovani projektant je dužan da sarađuje sa investitorom u svim fazama izrade glavnog projekta

Rok za izgradnju kompletne instalacije i puštanja u rad je 60 dana od dana prihvatanja revidovanog Glavnog projekta od strane naručioca.

Inače, cijeli projekat je nadogradnja na sistem vještačkog osnježenja izgrađen 2016. godine.

(akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top