Definisane građevinske cjeline na trasi Prve transverzale

tunel kobilja glava tzi.ba 2

Tokom rukovođenja koordinacijskog tijela predstavnika nadležnih institucija Kantona, Grada i općina, predsjedavajući ovog tijela i premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić inicirao je definisanje jasnih građevinskih cjelina na cijeloj dužini trase Prve transverzale.

Tokom današnjeg redovnog sastanka pregledan je napredak na šest identificiranih cjelina, a sve s ciljem lakšeg planiranja, realiziranja i praćenja raznih faza gradnje Prve transverzale.

Prema riječima premijera Nenadića, ovo je prvi put da je ova koordinacija definisala navedene građevinske cijeline projekta. Postoji šest jasnih građevinskih cjelina, a to su: kružna raskrsnica kod Američke ambasade, dionica od raskrsnice Tešanjske sa ulicom Halida Kajtaza, dionica od ulice Braće Begić do budućeg rotora na Šipu, „Grand“ nadvožnjak, Tunel „Kobilja Glava“ i dionica od izlaza iz tunela „Kobilja Glava“ do Jošaničke petlje u Vogošći.

Koordinaciono tijelo je donijelo zaključak, kako se još uvijek nisu stekli neophodni uslovi za početak gradnje kružne raskrsnice kod Američke ambasade koja predstavlja jednu od definisanih građevinskih cjelina.

Prije svega, neophodno je doprojektovati rješenja koja će unaprijediti pitanje sigurnosti sudionika u prometu, kao i pitanje šinskog i pješačkog saobraćaja, za šta je potrebno sačekati da IPSA institut završi izradu već naručenog projekta. Tek nakon toga stručna tijela će donijeti odluku o konačnom izgledu, dinamici i nastavku gradnje ove raskrsnice.

Što se tiče građevinske cjeline - „Grand“ nadvožnjaka, projekt menadžer Satko Filipović informisao je prisutne da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo radi izmjenu elaborata koji će biti završen za deset dana s ciljem rješavanja imovinsko – pravnih odnosa sa Željeznicama Federacije BiH i drugim subjektima. Općina Novo Sarajevo nastavlja proceduru eksproprijacije zemljišta na lokalitetu „Grand“ nadvožnjaka, te bi se po okončanju ovih pravnih i projektnih pretpostavki trebali steći uvjeti za izdavanje neophodnih dozvola i početak gradnje.

Na građevinskoj cjelini Prve transverzale od raskrsnice Tešanjske sa ulicom Halida Kajtaza preostao je još jedan objekt koji će, nakon deložacije vlasnika koja je najavljena za 23. decembar, biti spreman za uklanjanje, čime će biti „očišćen“ kompletan dio dionice od Američke ambasade do auto - praonice u ulici Braće Begić, a što će omogućiti pokretanje radova i na ovom dijelu transferzale.

U dijelu građevinske cjeline od ulice Braće Begić do Šipa radi se na rješavanju imovinsko - pravnih pitanja i eksproprijaciji.

Predstavnici Direkcije za puteve Kantona Sarajevo su informisali koordinaciju da će građevinski dio projekta kroz Vogošću, u dužni od 5,5km, od izlaza iz tunela „Kobilja Glava“ do Jošaničke petlje u Vogošći, koštati oko 50 miliona EUR-a, a izrada projektne dokumentacije 1,5 posto od ove vrijednosti.

Do narednog sastanka koordinacije, koji je najavljen za sedam dana, bit će poznata i procijenjena vrijednost eksproprijacije na dionici kroz Općinu Vogošća.

Najavljeno je kako će Ministarstvo saobraćaja KS uputiti pismo namjere EBRD-u i Vladi Federacije BiH, s ciljem poziva i molbe za njihovo učešće u sufinansiranju ovog dijela projekta.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, iznio je konkretne prijedloge i zahvalio se premijeru Nenadiću i koordinacijskom timu na konačnom utvrđivanju dinamičkog i finansijskog plana, koji treba da jasno označi nositelje aktivnosti, rokove i način osiguranja finansijskog okvira za daljnju realizaciju ovog važnog projekta kroz Vogošću.

Premijer Nenadić je zatražio i ažuriranu informaciju u vezi sljedeće građevinske parcele, a to je Tunel „Kobilja Glava“.

Ministar saobraćaja KS Adi Kalem informirao je prisutne kako je ovo objekat koji će koštati oko 54 miliona KM, spajati Općine Vogošća i Centar.

Tunel je dug 650 metara, a pristupna saobraćajnica za magistralni put M18 dugačka je 750 metara, i gradit će se oko dvije godine.

Za gradnju tunela, raspisana je pretkvalifikacija, a trenutno se radi evaluacija ponuda čime će se steći uvjeti za raspisivanje tendera krajem narednog mjeseca, kako bi se u martu otpočelo sa izvođenjem radova.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top