Doneseno 17 rješenja o eksproprijaciji nekretnina na trasi Prve transverzale

prva transverzala att vlada ks

Na sastanku održanom u Općini Centar koji je vodio načelnik dr. Nedžad Ajnadžić razmatrana su aktuelna pitanja u vezi sa realizacijom projekta izgradnje prve transverzale i izmještanja dijela Alipašine ulice, te izgradnje kružnog toka na Šipu.

Konstatovano je da je Općina riješila sve dosadašnje zahtjeve za rušenje objekata na trasi Prve transverzale, te da Općini nisu podneseni novi zahtjevi za rušenje.

Pored toga, istaknuto je da je Općina donijela rješenje o eksproprijaciji 17 nekretnina (objekata i zemljišta), na potezu Kranjčevićeva do Penny plusa, a u toku je aktivnost na stručnoj procjeni vrijednosti nekretnina koje su predmet eksproprijacije i uklanjanja.

U toku je priprema dokumentacije za donošenje građevinske dozvole na dionici 115-119 Prve transverzale.

Općina je donijela novo rješenje o parcelaciji za kompleks Penny plus u Velešićima, a očekuje se da će u ovom predmetu konačno rješenje donijeti Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose po žalbi firme Penny plus na rješenje Općine Centar.

U saradnji sa KJKP Vodovod i kanalizacija pripremaju se elementi za izradu projekta za zacjevljenje potoka Sušica u okviru rješavanja krupnih problema komunalne infrastrukture na ovoj trasi.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top