Izdata urbanistička saglasnost za još jedan dio Prve transverzale

prva transverzala tzi.ba

S obzirom na činjenicu da su Nulta i Prva transverzala, te izgradnja kružnog toka na Šipu, među najprioritetnijim projektima Općine Centar Sarajevo, načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je inicirao održavanje sastanaka svake sedmice na kojima učesnici razmatraju dinamiku i aktivnosti kada je u pitanju realizacija navedenih projekata.

S tim u vezi, u prostorijama Općine Centar u utorak 24. septembra 2019. godine održan je još jedan sastanak Tima za realizaciju i praćenje pomenutih projekata sa predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde i uprave i saobraćaja, te Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkcije za ceste KS.

Na sastanku kojim je predsjedavao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić analizirane su aktivnosti na realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka koji se odnose na projekat Prve transverzale, kao prioritetan cilj općinske uprave.

Za dio dionice Prve transverzale između Zemaljskog i Historijskog muzeja Općina Centar je izdala urbanističku saglasnost.

Načelnik Ajnadžić je još jednom istakao da će Općina Centar prioritetno iznalaziti rješenja za zamjenske stanove u vlasništvu Općine za sve one koji su ostvarili stanarska prava nad stambenim jedinicama za koje je predviđena eksproprijacija.

Prisutni su upoznati da će Direkcija za ceste Kantona Sarajevo u oktobru raspisati javni poziv za odabir izvođača radova na prvoj dionici trase Prve transverzale od Tehničke škole do Ulice Braće Begić, pod uslovom da se riješe imovinsko-pravni odnosi na toj dionici. Istaknuto je i da je na osnovu elaborata o rušenju 28 objekata koji se nalaze na ovoj trasi, Direkcija za ceste KS jučer raspisala javni poziv za odabir izvođača radova za rušenje objekata, kao i da je najavljeno skoro izmještanje depoa minibuskog saobraćaja iz Ulice Halida Kajtaza.

Na sastanku su utvrđene obaveze u vezi sa daljnjim aktivnostima.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top