Kako će novo riječno korito promijeniti opis dijela Sarajeva

korito miljacke alipasin most plan

Meandar rijeke Miljacke u Sarajevu, koji spada u još uvijek neregulisane tokove rijeke, čeka svoj nestanak. Umjesto "divlje" Miljacke koja prožima Haliloviće i Alipašin Most, "ukroćena" rijeka radikalno će promijeniti opis ovog dijela grada.

Značaj ovog velikog zahvata već sada utječe na živote građana Sarajeva. Naime, prilikom raspadanja mosta u Halilovićima vlasti su odlučile da se most samo sanira, nipošto rekonstruiše, a upravo zbog činjenice da je planirano njegovo uklanjanje jednom kada ispod njega ne bude rijeke Miljacke.

Provjerili smo u kojem je stadiju dovođenje ideje o novom koritu u opipljivi projekt i eventualni početak radova.

Kako su za Klix.ba potvrdili iz Općine Novi Grad, izmještanje riječnog korita u dijelu gdje rijeka trenutno meandrira planirano je prema važećem Regulacionom planu "Alipašin Most-2".

"Konkretnije aktivnosti na ovom projektu očekujemo nakon usvajanja Regulacionog plana 'Halilovići- 1' čija je procedura u toku, a koji bi trebalo da definiše precizne trase i samu komunalnu infrastrukturu poput oborinske, fekalne i druge kanalizacije koje se trenutno izlijevaju u dio korita koji će biti izmješten", kazali su iz Novog Grada.

Naime, u Regulacionom planu "Halilovići-1", koji na karti leži sjeverno od Regulacionog plana "Alipašin Most-2", nalazi se trenutno neregulisano korito rijeke Miljacke. Pomjeranje korita, uprošteno rečeno, podrazumijeva premještanje rijeke iz jednog u drugi RP i stoga prvo mora biti usvojen RP "Halilovići- 1".

Kako se navodi u još uvijek neusvojenom RP-u "Halilovići- 1", neophodno je uraditi novu projektnu dokumentaciju regulacije rijeke Miljacke na porezu između IX i X transverzale, radi vremena izrade glavnog projekta i radi prilagođavanja postojećih objekata i provedbeno-planske dokumentacije.

korito miljacke alipasin most g maps

A šta podrazumijeva pomjeranje korita Miljacke?

Trenutno korito je prirodno i nikada nije došlo do njegovog "pripitomljavanja" gradu. Dio neregulisanog korita je jedan od sarajevskih meandara, odnosno dijelova korita gdje Miljacka krivuda u obliku slova "S". Naprimjer, meandar na Otoci je regulisan, ali meandar u Halilovićima, između mosta u ulici Ive Andrića i pješačkog mosta u Centru "Safet Zajko" nije.

Plan "Alipašin Most-2" predviđa ispravljanje meandara na način da se korito, nakon mosta u ulici Ive Andrića, umjesto da "skrene" desno, nastavi pružati gotovo pravolinijski. Dakle, korito bi trebalo da leži iza zgrade BH Telecoma, na površini na kojoj se danas nalazi parking.

Korito bi potom trebalo da se nastavi iza Bitumenke, gdje se očekuje novi most, te nešto sjevernije od današnjeg položaja kod pješačkog mosta u Centru "Safet Zajko". Na tom bi području trebao biti izgrađen još jedan veliki most u sklopu budućeg sjevernog produžavanja X transverzale.

(klix.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top