Modernizacija magistralnog puta M18.1. Ustikolina - Garež

modernizacija m 18.1 pripremni radovi

Općina Trnovo i JP Ceste Federacije BiH finansiraju projekat modernizacije magistralnog puta M 18.1. Ustikolina-Garež, poddionica Azilantski centar – Garež.

Započeli su radovi na ovom projektu i cilj je da se osigura adekvatna cestovna infrastruktura i poboljšanje elemenata ceste, stabilnosti i povećanje sigurnosti saobraćaja.

Predmetna magistralna cesta ovom rekonstrukcijom će biti proširena, te će se riješiti oborinska odvodnja. Zemljani radovi se odvijaju na cijeloj dionici, a paralelno sa izvođenjem zemljanih radova vrši se i zaštita okosa u visokim usjecima.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 498.835,04 KM sa PDV-om. Izvođač radova je MGBH d.o.o.

 (sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top