Pista aerodroma Sarajevo dobit će novi asfaltni sloj

sarajevo aerodrom pista

J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo objavio je poziv za izvođača radova na sanaciji kolovoznog zastora piste.

U okviru radova će se na tri lokacije na pisti, na kojima je planirana zamjena asfaltnog sloja, postaviti novi asfaltni sloj na istu kotu nivelete okolnog završnog, postojećeg asfaltnog sloja, u podužnom i poprečnom smislu.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je 500.000,00 KM.

Osnovni cilj sanacionih radova je podizanje koeficijenta trenja na lokacijama asfaltnog zastora PSS, koje su planirane za izvođenje sanacionih radova, na zahtjevani koeficijent cca 0,82.

Lokacije radova površine 550,00m² + 5.850,00m² + 2.340,00m², na kojima treba izvesti sanacione radove, su dio piste koja pripada aerodromskim površinama, odnosno manevarskim i operativnim površinama, odnosno zoni državnog graničnog prelaza, te kao takva lokacija radova podliježe nizu zakonima i pravilnicima definisanim uslovima izvođenja radova.

Osim pomenutog, najbitnije za dinamiku izvođenja radova, je zahtjev da će građevinski, asfalterski radovi biti izvedeni na aerodromu otvorenom za odvijanje aviosaobraćaja, te iz navedenog proizlazi da će radovi 100 posto biti izvođeni u toku noćnog perioda bez avio operacija od cca 23:00 do 05:30, a po završetku ili pri kraju perioda aktuelnog ljetnog reda letenja (septembar, oktobar), a u noćnom vremenskom periodu sa povoljnim atmosferskim uslovima za izvođenje asfalterskih radova i radova na izradi horizontalne signalizacije.

Osnovni zahtjev Investitora je da radovi budu izvedeni kvalitetno i cjelovito, tako da je u jutarnjim satima 05.30 pista u potpunosti operativna, odnosno spremna za sigurno, bezbjedno i redovno odvijanje avio saobraćaja, u skladu sa aktuelnim, sezonskim redom letenja.

(akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top