Podrška kreditu EBRD-a za tramvajsku prugu do Hrasnice

rekonstrukcija tramvajski sina wien

Vlada Federacije BiH danas je podržala tri inicijative da se kreditnim zaduženjima kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekata “Adaptivno upravljanje saobraćajem” u iznosu do 7.000.000 eura, “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” u iznosu do 20.000.000 eura i “Obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja” u iznosu do 10.000.000 eura.

Prihvaćene su informacije o kreditima EBRD-a za realizaciju ovih projekata kao osnovu za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo zaduženi su da u timove za pregovore o ovim kreditima imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojom će se utvrditi konačni uslovi kreditnih zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditima je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informacije o pregovorima, kao i tekst usaglašenih sporazuma o zajmu između BiH i EBRD-a.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ove zaključke o podržanim inicijativama dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja daljih procedura u vezi s kreditnim zaduženjima.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top