Rekonstrukcija dijela saobraćajnice i mosta u Nahorevskoj ulici

01 most nahorevo opstina centar nov 21 18

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima obišao je gradilište u Nahorevskoj ulici gdje su u toku radovi na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji dijela mosta u neposrednoj blizini Javne ustanove „Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“ u Jagomiru.

Projekat finansira Općina Centar u iznosu od gotovo 203.000 KM, za radove je angažovana građevinska firma „Bosman“, dok je za nadzor zadužena firma „Energoinvest“ d.d Sarajevo. Prema idejnom i glavnom projektu koje je uradila firma „Design&QC“ do sada je izgrađena armirano-betonska konstrukcija mosta, te je sanirana jedna strana korita Koševskog potoka. U toku su radovi na izgradnji armirano-betonskog potpornog zida visine 1,75 i dužine 15 metara.

Načelnik Ajnadžić je ovom prilikom upoznat da je najveće prolongiranje radova izazvalo izmještanje portirnice u krugu bolnice kao i postojećih komunalnih instalacija, gdje su radnici firme "Sarajevogas" pokazali najveću ažurnost i prvi izmjestili instalacije, nakon čega su izmješteni kablovi telekomunikacija i elektro mreže. Potrebno je još mašinski prokopati oko 120 metara nove trase za polaganje kanalizacionih cijevi. Trasa saobraćajnice, duž koje se vrši rekonstrukcija zajedno sa mostom, je duga 108 metara.

Nova saobraćajnica će biti široka od 5,5 do 6 metara, sa novom pješačkom stazom dužine 33 metra i širine od 1,5 metar. Duž mosta će biti postavljena nova čelična zaštitna ograda koja će povećati sigurnost učesnika u saobraćaju.

Načelnik Ajnadžić je ovom prilikom pohvalio kooperativnost uprave Psihijatrijske bolnice koji su dali dio zemljišta za proširenje saobraćajnice kao i mještaninu ovog dijela Nahoreva koji je svoju privatnu imovinu ustupio za dobrobit zajednice.

Obilasku ovog gradilišta su također bili prisutni Osmo Babić savjetnik općinskog načelnika i Samir Šehović, pomoćnik načelnika za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top