U 2021. godini oko 25 kilometara saobraćajnica u KS bit će rekonstruisano i izgrađeno

04 kruzni tok pofalici apr 23 20Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu, koji je usvojila Vlada Kantona Sarajevo, predviđena je realizacija 52 projekta, od čega se njih 23 odnose na izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica, a 29 ih se tiču rehabilitacije i investicionog ulaganja.

Ukupna dužina saobraćajnica koje će biti tretirane kroz radove izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije je oko 25 kilometara.

"Ove godine Ministarstvo saobraćaja, zajedno sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, planira značajne intervencije održavanja na području Kantona. Te intervencije će uključivati pojačano investiciono održavanje na zamjeni dotrajale i oštećene saobraćajne signalizacije, ali i dopunu one koja nedostaje", rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Pored toga, bit će izvršene sanacije mrežastih pukotina, nivelisanje šahtova i ulegnuća, ugradnja zaštitnih odbojnih ograda, te druge aktivnosti i radovi tekućeg održavanja.

Održavanje će se obavljati na kompletnoj mreži saobraćajnica koja je dužine 300 kilometara.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top