Vlada FBiH daje 5 mil. KM za nastavak aktivnosti na gradnji aerodroma u Bihaću

bihac aerodrom golubici08Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa FBiH - JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za nastavak otkupa eksproprijacije zemljišta.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava, te da s JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima. JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati ovo federalno ministarstvo. Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.02.2022. godine, JP Aerodrom Bihać d.o.o. je dužan sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Bihać d.o.o. svako u okviru svoje nadležnosti.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top