Za gradski autoput u Sarajevu predviđeno 6 miliona KM

gradski autoput sa

Za gradski autoput u Sarajevu, dionica Stup - Buća Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša predviđeno je 6.000.000 KM, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Vlada FBiH izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojom je za izgradnju gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup - Buća Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša predviđeno 6.000.000 KM, implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Ova sredstva namijenjena su za projektiranje, reviziju, izvođenje radova, nadzor radova, te izradu studije optimizacije željezničke infrastrukture u Kantonu Sarajevo.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top