Za izgradnju gradskog autoputa i 1. transverzale u Sarajevu​ oko 15 miliona KM

06 prva transverzala sarajevo jul 22 21Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovom odlukom utvrđuju se projekti koji će se finansirati putem ovog programa, a riječ je o izgradnji i rekonstrukciji gradskog autoputa u iznosu od 8.514.659,24 KM i 1. transverzale u iznosu od 6.485.340,76 KM, oba u Sarajevu.

Implementator izgradnje i rekonstrukcije gradskog autoputa u Sarajevu je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 8.514.659,24 KM je za građevinske radove izgradnje autoputa i izmještanja željezničke infrastrukture i nadzor.

Implementator izgradnje i rekonstrukcije 1. transverzale u Sarajevu, dionica II Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 6.485.340,76 KM je za građevinske radove.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top