Započela izgradnja druge linije kosog lifta

01 kosi lift dec 31 18

Na lokalitetu polazne stanice kosog lifta na Ciglanama, u petak 6. decembra 2019. godine, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktorica firme „Euro Prost“ d.o.o. Gračanica Refija Begović potpisali su ugovor za početak demontaže druge linije kosog lifta i početak postavljanja nove kabine. Vrijednost ovog ugovora iznosi oko 600.000 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar.

"Kako sam obećao našim sugrađanima sa Ciglana danas smo potpisivanjem ugovora započeli drugu fazu projekta obnove kosog lifta. Završili smo planirane procedure i obezbijedili finansijska sredstva u budžetu i već danas smo započeli sa radovima na demontaži stare trase. U odabranog izvođača radova imamo puno povjerenje da će posao okončati kvalitetno i u planiranom vremenskom roku. Naredne godine očekujemo da će i lift na ovoj trasi biti u funkciji. Obnovom ovih liftova naši sugrađani će imati puno bolji prevoz kabinama izgrađenim po najsavremenijim evropskim standardima i za manje novca koje izdvajaju za kartu. Nama je također drago da smo za ovaj posao ponovo angažovali domaću kvalitetnu firmu. U budućnosti planiramo da vidimo na koji način možemo obezbijediti određene pogodnosti za naše penzionere. Očekujem da će i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo učestvovati u sufinansiranju ove investicije, a ukoliko oni ne budu imali sredstava za ovaj projekat Općina Centar će sama snositi troškove izgradnje i stavljanja u funkciju i druge kabine kosog lifta. Nakon što završimo sa ovim radovima planiramo riješiti i pitanje upravitelja kosog lifta, na opće zadovoljstvo građana", objasnio je Ajnadžić.

Na obavljenoj proceduri javnih nabavki odabira najpovoljnijeg izvođača radova je ponovo odabrana firma „Euro Prost“ d.o.o. Gračanica, koja je i tokom realizacije prve faze ovog projekta pokazala zavidan nivo profesionalizma.

"U ovoj fazi projekta će nama kao izvođačima radova biti puno lakše, samo nam je potrebno da nas posluže vremenski uslovi. Naši radnici su već danas započeli sa demontažom cijele trase i stare kabine. Mi ćemo angažovati do 20 radnika kako bismo što prije okončali ove radove. Prvu kabinu smo postaviti i stavili u upotrebu za tri mjeseca, dok će za drugu kabinu, nadam se, rok biti i kraći. Zahvaljujem se na ponovno ukazanom povjerenju i na dosadašnjoj saradnji sa Općinom Centar i Zavodom za izgradnju KS", objasnila je Refija Begović.

Danas je također potpisan i ugovor za nadzor ove faze projekta za šta će ponovo biti angažovan Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo u čije ime je ugovor potpisao zamjenik direktora Dževad Jusufspahić.

Prva faza ovog projekta, odnosno stavljanje u funkciju prve kabine kosog lifta, je okončana krajem 2018. godine, za šta je izdvojeno više od 800 hiljada KM, od čega je Općina Centar obezbijedila 525 hiljada KM, a Vlada Kantona Sarajevo 300 hiljada KM.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top