Započete aktivnosti na sanaciji ulica Bolnička i Koševo

sporazum opstina centar okt 31 18

U prostorijama Općine Centar danas je upriličeno potpisivanje sporazuma o zajedničkom pokretanju javne nabavke za sanaciju Ulice Bolnička i dijela Ulice Koševo.

U ime Općine Centar protokol je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, dok je u ime Direkcije za puteve Kantona Sarajevo ugovor potpisao v.d. direktora Selmir Kovač. Prema potpisanom dokumentu ove dvije institucije preuzimaju obavezu da zajedno pokrenu postupak javne nabavke putem otvorenog postupka za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na realizaciji projekta sanacije dvije saobraćajnice u Centru. Kako je navedeno, tokom potpisivanja sporazuma, odmah će biti pokrenuta procedura javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, a koju će provesti posebno imenovana Komisija za javne nabavke sastavljena od predstavnika ove dvije institucije.

Nakon zaključenja ugovora sa odabranim izvođačem radova planirano je u skladu sa odgovarajućim vremenskim uvjetima da realizacija projekta sanacije Bolničke i dijela Koševo započne početkom nove građevinske sezone u 2019. godini.

Također je prema potpisanom protokolu obaveza Općine Centar da obezbijedi potrebnu tehničku dokumentaciju, te dostavi finansijsko-tehnički izvještaj o realizaciji projekta te i utrošku sredstava zajedno sa kompletnom dokumentacijom. Obaveza Direkcije za puteve KS je da obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 705.000 KM za realizaciju ovih projekata koje će isplaćivati na račun odabranog izvođača radova na osnovu ispostavljenih mjesečnih situacija ovjerenih od nadzornog organa koji je u ovom slučaju Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top