Energetska efikasnost i smanjenje zagađenja su ključni prioriteti Općine Centar

energy efficiency ilustracija

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić održao je sastanak sa saradnicima iz nadležnih općinskih službi i zamjenikom predsjednika Komisije Općinskog vijeća Centar za energetsku efikasnost Semirom Sefićem. Na sastanku je razgovarano o planovima i aktivnostima Općine Centar kojima bi se dalje doprinijelo poboljšanju energetske efikasnosti i ujedno smanjenju zagađenja zraka i ekološkoj zaštiti životne sredine u interesu lokalne zajednice i svih njenih građana.

Načelnik Ajnadžić je naglasio da su ova pitanja ključni prioriteti Općine Centar u vrijeme njegovog mandata i da treba iznaći adekvatna realna i moguća rješenja kako bi se povećala energetska efikasnost i smanjio stepen zagađenja okoliša.

Prema njegovim riječima, potrebno je prije svega rješavati problem ložišta, s obzirom na činjenicu da još uvijek veliki broj domaćinstava na području općine Centar, posebno u rubnim dijelovima, koristi čvrsta goriva za grijanje koja i najviše zagađuju zrak. Zatim, sa aspekta energetske efikasnosti bitno je i utopljavanje stambenih i drugih objekata postavljanjem termo fasada. Općina Centar je već dvije godine zaredom sufinansirala, zajedno sa stanarima, utopljavanje njihovih stambenih zgrada među kojima su i neboderi. Ovaj projekt se provodi po propisanoj proceduri, a na osnovu javnog poziva. Predloženo je da se sličan princip primijeni i za individualne stambene objekte.

Kada su u pitanju ložišta na čvrsta goriva, kako bi se smanjio njihov broj i stimulisali građani da koriste ekološki čistije energente, prvenstveno gas, Općina Centar ima namjeru sufinansirati troškove ugradnje infrastrukture i instalacija putem povoljnih beskamatnih kredita.

S tim u vezi potrebno je prikupiti sve neophodne podatke i sa građanima mjesnih područja voditi razgovore kako bi bili u potpunosti upoznati o prednostima korištenja gasa kao ekološki prihvatljivijeg energenta i mjerama i subvencijama koje Općina Centar namjerava poduzeti i čuti njihovo mišljenje i prijedloge.

Zaključeno je da nadležne općinske službe u saradnji sa Komisijom za energetsku efikasnost predlože kriterije po kojima bi Općina subvencionirala građanima dio ili u cijelosti troškove ugradnje infrastrukture i gasnih instalacija, a zatim i za utopljavanje fasada individualnih stambenih objekata, a odluke o tome će donijeti Općinsko vijeće Centar.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top