Iz Evropskog fonda za BiH izdvojeno 39 miliona KM za projekte energetske učinkovitosti

energetska efikasnost ilustracijaVijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o korištenju 39 miliona KM iz Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu kojim je upravljala Razvojna banka Njemačke (KfW), a koji prestaje raditi 31. decembra, 2023. godine.

Sredstva u iznosu 24 miliona KM, koja pripadaju BiH po osnovi sudjelovanja u ovom fondu, bit će doznačena 31. 12. 2023. godine na račun Ministarstva finansija i trezora BiH koji je otvoren kod Centralne banke BiH, a preostalih 15 miliona KM sukcesivno će biti dostavljano na polugodišnjoj razini do kraja 2025. godine.

Sredstva će sukladno prijedlogu KFW-a biti na raspolaganju nadležnim entitetskim, kantonalnim i institucijama Brčko distrikta BiH za projekte energetske učinkovitosti u javnim objektima.

Ova sredstva raspoređuju se u omjeru 61,50 % za Federaciju BiH, 37,50 % za Republiku Srpsku i 1 % za Brčko distrikt BiH.

Sredstva namijenjena Federaciji BiH bit će raspodijeljena Federaciji BiH i kantonima u omjeru po 50 %.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top