Javna tribina o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Čobanija“

RP cobanija centar ba

Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“, kao i Odlukom o pristupanju izradi ovog dokumenta, utvrđena je obaveza održavanja javne tribine s ciljem upoznavanja javnosti i svih zainteresiranih subjekata sa prijedlogom ovog plana.

Stoga je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar organizovala održavanje prve javne tribine o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Čobanija“ za 3. april 2019. godine u prostorijama Mjesne zajednice „Skenderija-Podtekija“ (Skenderija 5) sa početkom u 16.30 sati.

Učešće u radu tribine mogu uzeti svi građani iz ove mjesne zajednice, privredni subjekti, nevladin sektor te svi zainteresovani.

Na ovoj javnoj tribini prisutnima će biti prezentovane sve informacije koje se odnose na izmjene i dopune Regulacionog plana „Čobanija“. Također građani mogu imati uvid u urbanističko rješenje ovog plana koje je postavljeno na web stranici Općine Centar: www.centar.ba u rubrici Konkursi i oglasi.

Osim pomenute nadležne službe Općine Centar subjekti planiranja su također Gradska uprava Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo...

Po okončanju predviđenih zakonskih procedura konačnu odluku o usvajanju predloženih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ donosi Općinsko vijeće Centar.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top