Javna tribina o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Zetra“

rp zetra opstina centar

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 40. redovnoj sjednici, održanoj 9. jula 2019. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“– zona sporta i rekreacije.

Riječ je o izuzetno značajnom lokalitetu od šireg društvenog interesa. Plan obuhvata površinu 22,9 ha, a izmjenama i dopunama se pristupa u cilju preispitivanja mogućnosti i stvaranja preduvjeta za modernizaciju sportskih objekata i uvođenje novih sadržaja.

Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ kao i Odlukom o pristupanju izradi ovog dokumenta, utvrđena je obaveza održavanja javne tribine sa ciljem upoznavanja javnosti i svih zainteresiranih subjekata sa prijedlogom ovog plana.

Stoga je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar organizovala održavanje javne tribine na kojoj će biti predstavljen koncept plana u ponedjeljak, 7. oktobra 2019. godine u prostorijama Osnovne škole „Nafija Sarajlić“ (Patriotske lige 57) sa početkom u 18 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani za učešće na javnoj tribini.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top