Javni uvid u Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin dvor-lokalitet Hastahana

parcela lokalitet hastahana centar

Općinsko vijeće Centar je na 36. redovnoj sjednici, održanoj 17. aprila 2019. godine, utvrdilo Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin dvor-lokalitet Hastahana s Nacrtom odluke o njegovom provođenju, koji su upućeni na javni uvid.

Shodno odredbama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja, kojom je utvrđena obaveza uključivanja javnosti u svim fazama pripreme i izrade dokumenata prostornog uređenja, Služba za urbanizam i zaštitu okoliša u saradnji sa Službom za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar je organizovala javni uvid za građane.

U prostorijama Mjesne zajednice „Marijin dvor“ (Dolina 7), od 22. aprila 2019. godine planski dokument je izložen na javni uvid. Zainteresovani građani svaki radni dan od 9 do 15 sati mogu pogledati ovaj planski dokument.

Termin javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin dvor-lokalitet Hastahana će biti utvrđen naknadno, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top