Kreće izrada Regulacionog plana Podgaj-Tekija

RP Podgaj Tekija

U Službenim novinama Kantona Sarajevo je objavljena Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Podgaj-Tekija.

Radi se o iznimno atraktivnoj lokaciji koja se nalazi u blizini gradskog centra, a kako je navedeno u dokumentu Odluke, zbog proteklog vremena i povećanog naseljavanja predmetnog prostora Podgaj-Tekija, ustanovljeno je da planske odrednice postojećeg Regulacionog plana "Podgaj-Tekija" iz 2010. godine, kao i njegove izmjene ne mogu zadovoljiti narasle potrebe.

U skladu sa interesom i potrebama lokalne zajednice, kao i nizom inicijativa za izmjenu postojećeg plana, ukazala se potreba za izradom novog plana u granicama utvrđenim postojećim regulacionim planom kako bi se planirali novi sadržaji i kvalitetnije saobraćajno rješenje.

(Akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top