„Pješačka zona – Sarajevski ćilim“ krasit će centralni dio grada

sarajevski cilim visual 03

Na jučerašnjoj 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar prezentirana je informacija o projektu „Pješačka zona – Sarajevski ćilim“.

U okviru realizacije projekta uređenja javnih površina na području općine Centar, a na inicijativu građana, planiran je projekat rekonstrukcije pješačkih zona na potezu od BBI centra do crkve Svetog Josipa na Marijin Dvoru budući da je navedena dionica jedna od značajnijih i prometnijih pješačkih zona grada Sarajeva. Izvođenje projekta je planirano u fazama, a prva faza obuhvata potez od Ulice Trampina do Ulice Koševo.

Uvažavajući vrlo značajnu poziciju ovog prostora Općina Centar je obezbijedila Idejno rješenje – „Pješačka zona – Sarajevski ćilim“. Idejni projekat budućeg izgleda šetnice uradio je arhitektonski studio „Zec“. Prezentator je bio arhitekta Amir Vuk Zec, koji u svojoj bogatoj karijeri ima čitav niz prepoznatljivih projekata.

Prilikom prezentacije projekta istaknuto je da su pješačke površine na navedenoj dionici prekrivene asfaltom koji je u velikoj mjeri oštećen i dotrajao, te da u dosadašnjem periodu nije izvršena planska rekonstrukcija, već su rađene samo povremene sanacije, a što je vremenom dovelo do toga da pješačka zona ima više vrsta ugrađenih materijala.

Cilj projekta je obezbijediti sigurnu i vizuelno primamljivu šetnicu sa pratećom infrastrukturom, u urbanom centru grada. Važnost realizacije ovog projekta posebno se ističe u kontekstu Spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva koji zauzima centralno mjesto nove šetnice, a koji bi ovakvim uređenjem dobio okruženje kakvo mu priliči.

U opisu koncepta projekta navedeno je da se kombinacijom više vrsta kamenih ploča i zelenila, duž šetnice, stvara jedinstvena površina – „ćilim“ po čemu je projekat i dobio naziv „Sarajevski ćilim“.

Općina Centar je za realizaciju ovog projekta obezbijedila finansijska sredstva u iznosu od 1.300.000 maraka. Za izvođača radova nakon provedenih procedura odabrana je firma „ITC“ d.o.o. Zenica sa kojom je sklopljen ugovor.

Završetak radova očekuje se u ovoj godini ukoliko se aktivnosti na izdavanju odobrenja za građenje budu odvijale planiranom dinamikom.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top