Počela sanacije fasade zgrade na Baščaršiji

bascarsija fasada okt.2023Općina Stari Grad Sarajevo finansirala je izradu projekta sanacije i restauracije stambeno-poslovnog objekta u ulici Safvet-bega Bašagića, na Baščaršiji, a na osnovu kojeg su ove sedmice počeli radovi na objektu. Radove finansira Gradska uprava Grada Sarajevo.

Kako je potvrdila gradonačelnica Benjamina Karić, radovi su počeli jučer, a osim ove, Gradska uprava finansira i rekonstrukciju fasade na zgradi Beledije, pored Vijećnice. Obje zgrade su u najužoj jezgri Starog Grada.

Pomenutim projektom utvrđeno je da se na fasadi objekta u ulici Safvet-bega Bašagića nalaze brojna nekonstruktivna oštećenja nastala kao rezultat prirodnog propadanja materijala, neredovnog održavanja objekta i neadekvatnih sanacionih intervencija. Na fasadi su primjetna i oštećenja od vlage koja su uzrokovala promjene u boji, nedostaci na limenim opšavima, te potreba za zaštitnim farbanjem i eventualnom zamjenom stolarije.

Predmetni stambeno-poslovni objekat sa zapadne strane graniči sa ulicom Safvet-bega Bašagića, sa istočne strane sa ulicom Kovači, te sa južne strane sa ulicom Kračule. Objekat se nalazi u obuhvatu Odluke o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH, te je projektna dokumentacija urađena u skladu sa važećom tehničkom i zakonskom regulativom Federalnog ministarstva prostornog uređenja i uputstvima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH datim u Odluci o proglašenju objekta nacionalnim spomenikom.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top