Produžen rok općinama da usklade plansku dokumentaciju sa mjerama zaštite ventilacionih koridora

ventilacioni koridoriVlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o izmjeni Odluke o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora, utvrđenih u "Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada u KS".

Izmjenama je produžen rok važenja navedene Odluke do 1. jula 2021. godine.

''U cilju zaštite ventilacionih koridora u Kantonu Sarajevo neophodno je bilo kao privremenu mjeru usvojiti ovu odluku, zbog činjenice da lokalne samouprave nisu u roku provele aktivnosti na usklađivanju detaljne planske dokumentacije sa navedenom Studijom, a što je neophodno uraditi kako se ne bi narušili ventilacioni koridori utvrđeni u Studiji do donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast'', kazao je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić.

Vlada KS je ranije usvojila Odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora koja je imala privremeni karakter primjene u trajanju od šest mjeseci.

''Za vrijeme trajanja te odluke, nosioci pripreme za izradu detaljnih planskih dokumenata, odnosno Grad i općine, bile su dužne da u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, izvrše analizu svih detaljnih planskih dokumenata koji zahvataju ventilacione koridore i u skladu s instrukcijama Ministarstva pristupe aktivnostima na izmjenama i dopunama tih planskih dokumenata. Kako jedinice lokalne samouprave nisu pristupile usklađivanju detaljnih planskih dokumenata u propisanom vremenskom roku, sa obzirom na to da je bio i period lokalnih izbora, kao i da su se mijenjale njihove strukture vlasti, produžen je rok važenja već donesene Odluke'', obrazložio je ministar Kapidžić.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a bit će objavljena u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top