Sanacija krovova i oštećenja na fasadama stambenih zgrada u novogradskim naseljima

fasada novigrad sarajevo dec 2018

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktor građevinske firme „Bahen - Gradnja“ Tajib Bujak potpisali su danas okvirni sporazum za izvođenje radova nužnih popravki i sanaciji ratnih oštećenja na zgradama kolektivnog stanovanja u ukupnoj vrijednosti od 553.000 KM.

Sporazum je podijeljen u dva LOT-a, od kojih je LOT-om 1 obuhvaćena sanacija 12 oštećenih krovova, dok je LOT-om 2 obuhvaćena sanacija fasada pet stambenih zgrada oštećenih ratnim dejstvima iz proteklog rata u BiH.

Između ostalog, planirana je sanacija fasada na stambenim zgradama u ulici Senada Mandića Dende broj 2, 4 i 6 u naselju Saraj - Polje, koje su u potpunosti oštećene tokom ratnih dejstava iz pravca Nedžarića.

„Imali smo dugogodišnji zahtjev stanara da se ta oštećenja saniraju, iako je u prethodnom periodu takve projekte radilo Kantonalno ministarstvo za stambene poslove i gotovo cijeli grad je tim putem saniran, međutim jedan broj takvih objekata ostao je nesaniran, od kojih i na području Novog Grada. Nekoliko godina smo program sanacije slali nadležnom ministarstvu i tražili da se ti objekti uvrste u njihov program sanacije, ali, kako se to nije desilo, mi smo programom hitnih intervencija obuhvatili i te objekte“, pojasnio je općinski načelnik Semir Efendić.

Istakao je da se radi o najoštećenijim objektima, koji prema procjeni općinske inspekcije, koja je vršila kontrolu objekata, mogu dovesti do ugrožavanja elektro - instalacija i izbijanja požara, a samim tim i ugrožavanja sigurnosti stanara. Zbog toga Općina interveniše u hitnim situacijama, odnosno finansira sanaciju takvih oštećenja na zgradama, iako je to obaveza etažnih vlasnika da putem upravitelja održavaju objekte kolektivnog stanovanja.

Pored zgrade u Saraj - Polju, programom je obuhvaćena i stambena zgrada u ulici Trg djece Dobrinje broj 16 i 20, čime će u potpunosti biti sanirana zgrada koja je pretrpjela je velika oštećenja.

Također, radiće se sanacija fasade u Geteovoj ulici na broju 5 u C fazi Alipašinog Polja, gdje su usljed eksplozije velike granate (tzv. avio-bombe), na nekoliko spratova zgrade oštećeni stanovi, koje su stanari sanirali, ali nedovoljno kvalitetno, tako da će kroz ovaj program i ta fasada biti obnovljena.

Azem Bujak, predstavnik firme „Bahen - Gradnja“ kazao je da će radovi početi čim vremenski uslovi budu povoljniji, te da će se izvoditi po prioritetima.

Popravka oštećenih krovova radit će se na dvanest zgrada i to: u ulici Antuna Branka Šimića broj 4 u Starom Hrasnom, Gradačačkoj broj 4 i 6. na Čengić Vili, Prijedorskoj broj 6 na Aneksu, zatim u ulici Safeta Hadžića broj 90 u Švrakinom Selu, Bosanskoj ulici broj 15 na Alipašinom Polju, Trgu Nezavisnosti broj 20 na Alipašinom Polju, Teheranskom trgu broj 7 na Saraj – Polju, u ulici Andreja Andrejevića broj 162, Hakije Turajlića broj 5, Trg Zlatnih ljiljana broj 10, Salke Nezečića broj 2 i Salke Nezečića broj 14 na Dobrinji.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top