Spriječena gradnja stambeno-poslovnih objekata na Crnom vrhu

crni vrh sarajevo 3DNa 34. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar, a na prijedlog Općinskog načelnika Srđana Mandića i Službe za prostorno uređenje i investicije, usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park „Crni Vrh“ - izgradnja stambenog ansambla u Ulici Omera Stupca.

Na uzvišenju Crni Vrh koje se decenijama u planskim dokumentima zove "gradski park", Zavod za planiranje Kantona Sarajevo na osnovu Odluke Općinskog vijeća Centar je radilo na izmjenama i dopunama planske dokumentacije u svrhu prenamjene dijela ovog prostora u kolektivno stanovanje sa do devet nadzemnih etaža.

Naime, Općinsko vijeće Centar donijelo je 2019. godine Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park ''Crni vrh'' - zona rezidencijalnog stanovanja, sa pripadajućom odlukom o provođenju.

"Izmjenom Regulacionog plana Gradski park ''Crni vrh'' stvoreni su planski preduvjeti za izgradnju u zoni rezidencijalnog stanovanja stambeno-poslovnog objekta sa podzemnom garažom. Predložene izmjene i dopune RP podržane su od većine učesnika javne tribine koja je održana u Mjesnoj zajednici ''Crni vrh-Gorica", naveli su tada iz Općine Centar.

Plan je obuhvatao površinu od 1,5 ha, a izmjene su rađene u cilju stvaranja planskog preduvjeta za realizaciju izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa u zoni rezidencijalnog stanovanja gdje je započeta gradnja objekata UNIS-a, izvedena u grubim građevinskim radovima.

Dakle, izmjenama i dopunama planskog dokumenta bilo je predviđena izmjena do sada predviđene namjene rezidencijalnog stanovanja i individualnog stanovanja u kolektivno stanovanje sa čak 9 nadzemnih etaža u odnosu na do sada predviđenih 3.

Iz Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini traženo je objašnjenje za ovakvo narušavanje prostora, koji ima višeznačnu ulogu u gradskoj strukturi, ali i da se ukaže na nedovoljno transparentne procedure mijenjanja planske dokumentacije prema zahtjevima investitora.

Kako je tada navodeno, u Službenom listu Kantona Sarajevo 2/19, od 17.1.2019.godine, objavljena je „Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park ‘Crni vrh’“, a koji bi se za predmetno područje trebao izraditi od strane Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, po skraćenom postupku.

marijin dvor apr 19 sa c air

"Unutar odluke su sadržane i Smjernice za izradu Plana, koje već sada, kad Plan nije niti urađen niti prikazan široj javnosti, pobuđuju veliku zabrinutost struke. Imajući u vidu značaj naselja Crni Vrh sa arhitektonskog, urbanističkog, ambijentalnog, oblikovnog, istorijskog aspekta, te dosadašnje planske dokumente koji tretiraju taj prostor, tim su više Smjernice za izradu Plana, odnosno, član 4., Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacionog plana "Gradski park Crni vrh" zapanjujuće", navedeno je iz Asocijacije arhitekata BiH.

S obzirom na ambijentalnu vrijednost prostora, građani nisu dozvolili daljnju izgradnju u ovom dijelu grada.

"Vrijeme pritisaka, iznude i trgovine uticajem u Opštini Centar je iza nas. U međuvremenu, zajedno sa Asocijacijom arhitekata BiH radimo prijedloge idejnih rješenja uređenja parka koje ćemo, kao i dosada, ponuditi građanima na odluku o izboru najboljeg rješenja", poručio je načelnik Općine Centar.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top