Uskoro izrada Studije stanja energijske efikasnosti objekata u KS

energetska efikasnost ilustracija 19

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a Damir Filipović i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov potpisali su danas Amandman sporazuma o podjeli troškova na projektu Zeleni ekonomski razvoj, u svrhu izrade Studije stanja energijske efikasnosti objekata u KS-u koje koriste osobe u stanju socijalne potrebe.

Sistem grijanja

Izradu Studije od 210.000 KM, finansirat će Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a i Vlada Švedske u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj, a koji realizuje UNDP.

Kako je navedeno, Studija je neophodna pretpostavka za realizaciju projekta utopljavanja navednih objekata.

Studijom će biti obuvaćeni podaci o trenutnom stanju domaćinstava sa aspekta građevinskih karakteristika, sistema grijanja, hlađenja, ventilacije i rasvjete, potrošnji energije za grijanje i rasvjetu; moguće mjere za poboljšanje energijske efikasnosti i uštedu energije, te finansijski troškovi vezani za energente koji se koriste za grijanje i rasvjetu, ekonomski indikatori za predložene mjere energijske efikasnosti za svako analizirano domaćinstvo, emisije CO2, čvrstih čestica, SO2 itd.

"Radi se o potpuno novom projektu, čiji je konačni cilj energijska sanacija objekata koje koriste navedena kategorija naših sugrađana, a koji ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova grijanja od KS-a. Namjera je da se kroz energijsku sanaciju objekata smanji potrošnja grijanja, obezbijedi korištenje čistih energenata, a ušteđena sredstva u budžetu reinvestiraju u druge namjene", naveo je ministar Filipović.

Ministar Malik Garibija je istakao da u realizaciji projekta direktno učestvuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, koje je pripremilo podatke vezano za domaćinstva koja ostvaruju finansijsku podršku za grijanje u KS-u, a radi se o 1.331 domaćinstva.
Misija CO2

"Do sada smo kroz projekt Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Vlada Švedske, radili na povećanju energijske efikasnosti javnih zgrada, a sada započinjemo sa novim aktivnostima. Na osnovu rezultata ove studije utvrdiće se naredni koraci, a kako bi se unaprijedio komfor i omogućili zdraviji uslovi boravka u ovim domaćinstvima", istakao je zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Khoshmukhamedov.

Po njegovim riječima, primjenom mjera energijske efikasnosti ujedno se smanjuju misije CO2, ali se pruža i mogućnost za djelovanje u poslovnom smislu, u kontekstu reinvestiranja ostvarenih finansijskih ušteda.

(Oslobodjenje)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top