Završen konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokalitet Hastahana

park hastahana marijin dvor centar ba

Općina Centar je u cilju planskog uređenja prostora raspisala 30. septembra 2018. godine Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „Gradski centar Marijin Dvor“ - lokalitet Hastahana.

Konkurs je imao za cilj ponuditi nabolje urbanističko-arhitektonsko rješenje lokaliteta Hastahana koje bi poslužilo kao osnova za izradu idejnog projekta, kao i detaljne planske dokumentacije. Od učesnika se očekivalo da ponude originalna, funkcionalna i racionalna rješenja, estetski primjerena lokaciji, skladno uklopljena u postojeću urbanu matricu kao i da poseban akcent stave na parkovsku-pejzažnu arhitekturu.

Konkurs je bio otvoren do 8. oktobra, a odziv učesnika je bio ispod očekivanog, jer je prijavljeno samo pet konkursnih radova. Utvrđenom procedurom obezbijeđena je potpuna zaštita anonimnosti autora.

Kako je nedovoljan odziv u velikoj mjeri rezultirao i odsustvom inovativnih i kreativnih idejnih rješenja Konkursna komisija/Ocjenjivački žiri je jednoglasno zaključila da niti jedan od pristiglih radova nije u potpunosti zadovoljio osnovne zahtjeve definirane programskim zadatkom, odnosno dao uspješan prijedlog urbanističko-arhitektonskog rješenja lokaliteta Hastahana kroz koncept “artificijelne topografije” - odnosno ozelenjene parkovske površine, po svim traženim kriterijima.

Shodno tome Komisija je odlučila da nijedan rad ne ispunjava uvjete za dodjelu prve nagrade - ugovora za izradu idejnog projekta.

Cijeneći iskazani interes autora dostavljenih radova i doprinos u pokušaju oblikovanja novog vizuelnog identiteta ove lokacije, nakon ocjenjivanja i vrednovanja radova po osnovu zadanih programskih kriterija, na osnovu preporuka Konkursne komisije, općinski načelnik je donio odluku o dodjeli nagrada drugoplasiranom i trećeplasiranom rješenju, kao i o otkupu jednog rada. Ova odluka je objavljena 15. oktobra 2018. godine na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Konkursi i oglasi).

Za drugoplasirani rad čiji je autor Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica nagrada iznosi 10 hiljada konvertibilnih maraka. Trećeplasirani rad čiji su autori diplomirani inženjeri arhitekture prof. dr. Emir Salihović i prof. dr. Hamdija Salihović te saradnik Tarik Rizvanović, bachelor produkt dizajna, nagrađen je sa 5.000 konvertibilnih maraka, dok će rad autora „Bosna inžinjering„ d.o.o. Sarajevo biti otkupljen u vrijednosti 2.500 KM.

Budući da provedeni konkurs predstavlja osnovu za izradu Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ - lokalitet Hastahana“, za koji je Općinsko vijeće Centar na 15. redovnoj sjednici, održanoj 29. septembra 2017. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi, kao i da Općina Centar isplatom nagrada preuzima autorska prava nad nagrađenim/otkupljenim radovima, najuspješnij dijelovi nagrađenih/otkupljenih rješenja će biti integrisani u buduće plansko rješenje lokaliteta Hastahana, koje će izraditi Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top