Počinje restauracija zgrade Muzičke akademije

muzicka akademija sarajevo foto oslobodjenje

Federalno ministarstvo kulture i sporta ove godine će sa 16.500 KM sufinansirati projekte restauracije zgrade u kojoj je smještena Muzička akademija u Sarajevu i nastavka opremanja Saburine kuće.

Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad pripremio je projekte kojima je aplicirao prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kako prošle, tako i ove godine. Prošle godine, za navedene projekte ministarstvo je odobrilo 30.000 KM za restauraciju zgrade Muzičke akademije, te 13.500 KM za nabavku namještaja za Saburinu kuću. Sredstva za Muzičku akademiju bila su nedostatna i pored sufinansiranja Općine Stari Grad, a sa novoodobrenim sredstvima ponovo će se pokrenuti procedura izbora izvođača radova. Istovremeno, sredstvima odobrenim za Saburinu kuću u toku ove godine izrađen je novi namještaj- peškun stolovi i stolice, rekonstrukcija musandera i drugo.

Ove godine Federalno ministarstvo kulture i sporta za restauraciju zgrade Muzičke akademije odobrilo je 7.000 KM, a za Saburinu kuću 9.500 KM.

Restauracija zgrade u kojoj je smještena Muzička akademija podrazumijeva sanaciju fasade i zaštitu ovog nacionalnog spomenika od propadanja. Projekat opremanja Saburine kuće podrazumijeva uređenje enterijera, odnosno nabavku tradicionalnih bosanskih ćilima, te restauraciju postojećeg namještaja.

Oba ova objekta proglašena su nacionalnim spomenicima, te se nalaze i na listi kulturnog naslijeđa BiH.

(sa-c.net)