Avaz dobija uslove za gradnju drugog tornja na 40 etaža

R Tower visual yt scr2

Avaz-Roto-Press doo dobija uslove za planiranu izgradnju novog poslovnog objekta R Tower nakon što je Skupština Kantona Sarajevo odobrila zaključivanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta na lokaciji sadašnjeg Avaz Twist Towera, izvještava Indikator.ba.

Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo kao vlasniku zaključivanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta-pašnjaka površine 124 m2, upisanog u zk.ul. 300 k.o.Sarajevo VII putem neposredne pogodbe sa kupcem Avaz-Roto-Press radi oblikovanja građevinske parcele.

Ovom kupoprodajom Avazu će biti omogućena izgradnja, nadogradnja i
rekonstrukcija višenamjenske poslovne zgrade Avaz twist tower, a što je kompanija još ranije najavila.

Avazu je sredinom prošle godine data urbanistička saglasnost za izgradnju, nadogradnju i rekonstrukciju Avaz Twist Towera, što uključuje izgradnju poslovne građevine R Tower u ulici Tešanjska 24 A na 40 etaža sa hotelom, nadogradnju postojeće parking garaže, te rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta.

R Tower bit će poslovni objekat sa hotelom na 40 etaža pri čemu će se hotelski sadržaji (lobi, recepcija, sala za sastanke, restorani, kafeterija...), nalaziti do petog sprata, a od 5 do 39 sprata predviđene su hotelske sobe. Četrdeseti sprat će biti tehnička etaža.

Na parking garažama predviđeni su dogradnja 6. i 7. etaže i ravni krov za parkiranje i tehnički prostor.

Kad je riječ o postojećem poslovnom objektu Avaz Twist Tower rekosntrukcija obuhvata stepenišni prostor, lift i ostave i dio objekta između rastera 1 i 2 kroz sve postojeće etaže. Uspostavit će se "topla veza" između R Towera i postojećeg poslovnog objekta.

Predviđeno je da visina R Towera bude 156,36 m (kota zadnje ploče) a 181,86 metara ako se uzme u obzir kota vrha antene.

Idejni projekt za izgradnju hotela i rekonstrukciju postojećeg tornja uradio je ADS studio doo Sarajevo.

(Indikator.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top