Centralna banka spremna odustati od gradnje u Hastahani ako dobije lokaciju pod svojim uslovima

01 hastahana cbbh visual

Za Centralnu banku Bosne i Hercegovine prihvatljiva je alternativna lokacija za gradnju građevine koja je prvobitno planirana u sarajevskom parku Hastahana. No, nije im prihvatljiva alternativna lokacija koju im je ponudila Općina Centar.

Iz Centralne banke poručili su da su se očitovali o izvještaju lokalne vlasti o planu da se njihova građevina pravi u Hastahani, a koji bi uskoro trebao biti predstavljen. Tom prilikom ukazali su da im nije prihvatljivo da se takva građevina - trezor gradi na alternativnoj lokaciji koju je ranije ove godine predložila ova općina. Prijedlog je bio da se izgradi u naselju Velešići.

Kao razlog zašto im nije prihvatljiva ova lokacija istakli su to da za zemljište na kojem bi se trebalo graditi nisu riješena imovinskopravna pitanja. Međutim, naglasili su da im je kao alternativna lokacija prihvatljiv prostor u Kvadrantu B, koji se nalazi na Marijin-Dvoru. Precizirali su da bi građevina trebala biti u blizini kompleksa Sarajevo City Center.

Međutim, regulacioni plan za ovaj prostor u centralnom dijelu Sarajeva još nije izrađen, tj. nadležni, prije svega Grad Sarajevo, još nisu jasno odredili koja vrsta i kakve građevine tu mogu biti.

Načelnik Centra Srđan Mandić (NS) je ponudio alternativnu lokaciju u Velešićima uvjeravajući da je cilj da Hastahana isključivo bude park. U međuvremenu su iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine saopćili da bi gradnja trezora u Hastahani narušila historijski urbani krajolik grada - nije prihvatila gradnju.

Pismo guvernera načelniku: Bila bi nam prihvatljiva lokacija u blizini SCC-a

Ali guverner Centralne banke Senad Softić je u pismu od 29. septembra načelniku Mandiću istakao da je kantonalno resorno ministarstvo usvojilo njihovu žalbu na postupanje Općine Centar.

"Pretpostavljamo da ste do danas već upoznati o činjenici da je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao drugostepeni organ, postupajući po žalbi Centralne banke zbog šutnje administracije i ignorisanja naših zahtjeva u periodu dužem od šest mjeseci, donijelo zaključak kojim je naša žalba usvojena. Tim zaključkom nalaže se načelniku da u roku od 15 dana donese upravni akt - rješenje o urbanističkoj saglasnosti", potcrtao je Softić.

Ukazao je Mandiću da im je prihvatljiva alternativna lokacija i tražio da mu predloži moguće, ali koje ispunjavaju sljedeće karakteristike:

- Minimalna površina 2.300 kvadratnih metara;

- Adekvatan saobraćajni prilaz građevinskoj parceli;

- Isključvio vlasništvo Općine Centar 1/1, bez upisnih tereta;

- Uža gradska jezgra (prednost Marijin-Dvor i bliža okolina);

- Udaljenost od korita rijeke Miljacke minimalno 200 metara;

Mogućnost podzemne i nadzemne gradnje po principu dvije etaže ispod zemlje, prizemlje plus tri etaže iznad (-2+P+3).

Kako je naveo, jedna od takvih lokacija je npr. parcela u neposrednoj blizini trgovačkog centra SCC na Marijin-Dvoru, za koju smatra da je primjerena njihovim potrebama, pa da time imaju priliku da ispune zahtjeve građana. Softić je tražio od Mandića da se po ovom pitanju očituje u roku od sedam dana.

Centralna banka kupila zemljište i regulacioni plan bio usvojen

Podsjećamo, Centralna banka je kupila dio zemljišta u parku Hastahana za 4,9 miliona KM. Prethodna općinska administracija na čelu s načelnikom Nedžadom Ajnadžićem (SDA) je 2019. usvojila regulacioni plan kojim je to omogućeno. Bilo je predstavljeno i arhitektonsko rješenje za trezor koji je izradio arhitektonski studio Grupa Arh. Rješenje je izabrano javnim pozivom.

Ali, nova općinska vlast smatra da tu ipak ne treba graditi ovu građevinu, tj. da Hastahana isključivo treba biti park. Takvog mišljenja je i dio građana koji su se protivili gradnji. Da će Hastahana biti park bilo je jedno od Mandićevih predizbornih obećanja.

(klix.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top