Kada će policija dobiti novu zgradu?

pofalici nedovrsena zgrada vodovoda foto faktorIzgradnja namjenskog objekta za MUP KS-a najavljuje se već nekoliko godina, međutim, pomaka na terenu nema. Potreba za novim objektom je izuzetno velika, te je ovaj projekat jedan od najvećih prioriteta Ministarstva. U budžetu za 2020. za ovu namjenu je planirano 1,5 miliona KM. Kako je istakao Ismir Jusko, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, MUP KS-a nema svoju namjensku zgradu i podstanar je u nekoliko objekata.

''Zbog toga nam je veoma važno da napravimo zgradu u kojoj bi bili smješteni dobar dio administracije, Treća policijska uprava i Jedinica za saobraćaj. U toj zgradi bi također bili smješteni i pritvorska jedinica i novi videocentar koji planiramo da uspostavimo, a iz kojeg bismo pratili sve što se dešava u Kantonu Sarajevo. U ovoj godini ćemo nastojati da se napravi osnovni projektni zadatak da vidimo kako bi objekat trebao izgledati, a u skladu s iskazanim potrebama organizacionih jedinica za smještaj službi, odnosno uposlenika'', rekao je Jusko.

Dodao je da je prije dva mjeseca po njegovom nalogu formirana radna grupa koja je imala zadatak da u roku od 21 dan napravi procjenu o broju uposlenika koji bi trebali biti smješteni u novom objektu u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Uprave policije i MUP-a KS-a, kao i svemu što bi taj objekat trebao sadržavati.

Nakon što je radna grupa završila taj dio posla, sve informacije su dostavljene ministru prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a Faruku Kapidžiću koji će raditi na idejnom rješenju navedenog objekta. U dokumentu okvirnog budžeta za period 2021 - 2023. MUP KS-a je tražio da se za ovu namjenu izdvoji po pet miliona KM za svaku godinu, s obzirom na činjenicu da okvirna procjena potrebnih sredstava za novi objekat iznosi 15 miliona KM.

''U ovom momentu još ne znamo lokaciju na kojoj bi se ova zgrada mogla graditi. Jedna od predloženih je bila u Ulici kolodvorska na Pofalićima, koju je koristio KJKP Vodovod i kanalizacija, a bilo je i još nekoliko prijedloga za lokaciju u općini Novo Sarajevo. Ono što je važno za adekvatno funkcionisanje MUP-a KS-a, s obzirom na sve njegove specifičnosti, jeste da objekat bude na nekoj pristupačnoj lokaciji u sredini grada, što bi uveliko doprinijelo povećanju efikasnosti rada ove institucije. Lokacija treba imati dovoljno prostora, jer ispred objekta treba napraviti i parking za vozila. Policija je servis građana i da bi što bolje izvršavala zakonom propisane nadležnosti, moraju joj se obezbijediti i što bolji uslovi za rad. Zbog toga je izgradnja novog objekta za nas jedan od najvećih strateških projekata'', naglasio je ministar Jusko.

(Oslobođenje)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top