Ko koči gradnju prvog krematorija?

01 krematorij vlakovo visual

U KJKP Pokop u ovoj godini planirali su brojne projekte. Neki od njih su izgradnja kompleksa komemorativnog centra sa krematorijem i centralne mrtvačnice, proširenje groblja Vlakovo i Aleje veterana na Vlakovu, koji će se realizovati dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz budžeta KS-a. Privodi se kraju otkup zemljišta za proširenje Aleje veterana, gdje će se radovi obavljati na 7.700 kvadratnih metara, a radi se i na IV fazi proširenja groblja Vlakovo na 53.053 kvadratna metra otkupljena 2017.

Okolinska dozvola

"Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a upoznato je sa svim projektima preduzeća, te je najavilo podršku, posebno kada se radi o održavanju postojeće grobljanske infrastrukture", rekao nam je Samir Kurtanović, generalni direktor KJKP Pokop.

Izgradnju kompleksa komemorativnog centra sa krematorijem zaustavila je građevinska inspekcija. Za ovaj projekat pribavljene su sve prethodne saglasnosti i plaćena je renta, no, nije pribavljena okolinska dozvola za rad krematorija.

"Postupak izdavanja dozvole je prekinut zbog rješavanja prostornoplanske dokumentacije, zato je neophodno hitno usvojiti regulacioni plan Groblje Vlakovo, jer predstavlja kočnicu za realizaciju projekta. Treba imati u vidu da se u BiH prvi put gradi objekat ovakvog tipa, te je važno, što i jesmo, poduzeti sve potrebne aktivnosti na usklađivanju sa zakonima i praksom Evropske unije", dodao je Kurtanović.

KJKP Pokop je u 2021. imao 18 zahtjeva za usluge kremiranja, što je najveći broj podnesenih zahtjeva za usluge kremacija u posljednje četiri godine, a već u prvom kvartalu 2022. u Pokopu je zabilježeno 11 realizovanih kremacija, što je očigledan porast broja zahtjeva za usluge kremiranja. Usluge kremacije se trenutno vrše u Hrvatskoj i Srbiji i u Beogradu je cijena 620,70 KM, u Novom Sadu 420, a u krematorijima Zagreb i Osijek 563,10 KM.

"Tokom 2021. isključivo se radilo sa krematorijem u Beogradu jer su jedino oni prihvatali kremiranje preminulih zaraženih Covid-19. Polaganje urni vrši se u kolumbarij, prostor namijenjen za polaganje urni na gradskim grobljima Bare i Vlakovo ili u grobno mjesto. Rijetko se građani odlučuju za prosipanje pepela iz urne, ali i za to imamo predviđen prostor koji se zove rozarij i nalazi se na groblju Vlakovo", pojasnio je direktor Pokopa.

Jedan od najvažnijih projekata koji Pokop planira realizovati je izgradnja centralne mrtvačnice sa prosekturom. Riječ je o modernoj gradskoj mrtvačnici sa svim potrebnim prostorima i opremom.

"Izgradnjom ove mrtvačnice biće omogućeno 24-satno preuzimanje i zbrinjavanje preminulih osoba na adekvatan način, što je od velikog značaja za KS. Trenutno nijedna mrtvačnica u KS-u nema uslove za zbrinjavanje većeg broja preminulih, tako da se nadamo što skorijoj realizaciji ovog projekta", istakao je Kurtanović. Dodao je da građani još ne izmiruju svoje obaveze. Naknada za korištenje grobnog mjesta (uplaćena naknada za 2021) je na nivou od 75,58 posto izmirene obaveze u odnosu na ukupan broj grobnih mjesta.

Grobna mjesta

"Najveće dugovanje za jedno grobno mjesto je 55 godina. Od dana ukopa 1966. na gradskom groblju Bare nikada nije uplaćena nijedna godišnja naknada za održavanje grobnog mjesta. Mi imamo usvojenu Odluku o uređivanju i održavanju gradskih grobalja i primjenjujemo je kao kantonalni propis, a primjenjuju se i opći akti preduzeća koji su u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji su na snazi. Na sve moguće i dostupne načine pokušavamo doći do srodnika ili osoba koje se brinu za određeno grobno mjesto, kako bismo dugovanja sveli na minimum", naveo je Kurtanović.

(Oslobođenje)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top