Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika nije dala saglasnost za gradnju u Hastahani

08 hastahana cbbh visual

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nije prihvatila prijedlog da se u dijelu sarajevskog parka Hastahana napravi zgrada Centralne banke Bosne i Hercegovine.

"Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Komisija je na sastanku održanom 10. juna 2021. donijela zaključak, da predložene intervencije - gradnja poslovne građevine na prostoru Hastahane nisu u skladu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajevo, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Također, Komisija je zaključila da i cjelokupno urbanističko rješenje za prostor Hastahane, prikazano u situacionom rješenju dostavljenog idejnog projekta nije u skladu sa spomenutom Odlukom", navedeno je u odluci Komisije kojom predsjedava arhitekta Faruk Kapidžić.

Komisija, čiji su članovi i arhitektica Anđelina Ošap-Gaćanović i bivši funkcioner SDP-a i savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, pravnik Zoran Mikulić, je obrazložila zašto je donijeta ova odluka.

Između ostalog, podsjetili su da je to prostor na kojem je izgrađena prva vojna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, te da predstavlja memoriju Sarajeva.

"Bila je prva zdravstvena ustanova na prostoru Bosne i Hercegovine koja je građevinski i tehnološki namjeski projektovana za bolnicu. Građena je u duhu historicizma, po uzoru na arhitektonske stilove evropskih gradova. Valorizovana je kao građevina sa historijskom i dokumentarnom vrijednošću", napomenuli su.

Ocijenili su da predstavlja potencijalno arheološko nalazište za koje je potrebno osigurati uslove za provođenje arheoloških istraživanja.

"Lokalitet je, također, prema podacima Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa evidentiran kao dobro baštine - spomenik vrtne arhitekture i oblikovane prirode - park", istakli su u Komisiji.

Komisija dala prijedloge za zaštitu Hastahane

Izdvojili su moguće mjere zaštite Hastahane i drugih značajnih javnih površina u Bosni i Hercegovini:

- "U skladu sa karakterom svake pojedine površine uraditi projekat rehabilitacije javnih površina s primarnim ciljem da ih koriste svi građani (trgovi i otvorene površine uključujući zelene površine i mezarje Kovači, zelene površine i mezarje Alifakovac, parking oko Narodnog pozorišta i Doma mladih, trg ispred Doma armije, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović, parkovske površine oko zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Općine Centar Sarajevo i zgrade Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Hastahana i ostale). Projekat za svaku površinu treba da sadrži prijedlog javne rasvjete, urbanog mobilijara, obrade pješačkih i kolskih površina, elemente mikroarhitekture, iluminaciju okolnih građevina i prostora, te prijedloga načina korištenja određenih dijelova javnih površina za javnu upotrebu;

- Na prostoru Hastahane potrebno je da se urade arheološka istraživanja. Svi eventualni nalazi trebaju da budu prezentovani in situ ili dokumentovani i pohranjeni u muzej. Prostor Hastahane treba da bude uređen kao gradski park sa maksimalnim ozelenjavanjem i prostorom za boravak stanovništva i održavanje manifestacija privremenog i povremenog karaktera. Projekat uređenja treba da bude zasnovan na nalazima arheoloških radova i uvažiti njihove preporuke;

- Ispod lokaliteta Hastahane je dozvoljena gradnja podzemnih sadržaja (parking) uz uslov da gradnja ne smije da dovede do uništenja identiteta lokaliteta, ugrožavanja ili uništenja arheoloških nalaza i promjene nivoa parka, odnosno do ugrožavanja integriteta lokaliteta. Izgradnja može da bude urađena tek nakon provedenih arheoloških radova i u skladu sa preporukama i rezultatima arheoloških istraživanja".

- U Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine su zaključili da se za Hastahanu mora iznaći rješenje koje neće podrazumijevati gradnju podzemnih i nadzemnih građevina. Poručili su da prednost moraju imati zelene površine sa, kako su naveli, mogućnošću maksimalnog ozelenjavanja i sadnje visokog drveća kao i vizuelno otvaranje prostora Hastahane prema nacionalnom spomeniku - džamiji Magribija.

Općina Centar Sarajevo nudila alternativnu lokaciju za gradnju

Podsjećamo, načelnik općine Centar Sarajevo Srđan Mandić (NS) je u martu ove godine ponudio Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da se njihova građevina napravi na zemljištu u blizini zgrade Avaz Twist Tower. To se desilo nakon što su mnogi građani negodovali zbog mogućnosti gradnje u Hastahani.

Centralna banka, koja je kupila dio zemljišta u ovom parku, je odbila ovu ponudu. Zgradu, koja se trebala graditi na području Hastahane, projektovao je arhitektonski studio Grupa Arh iz Sarajeva.

(klix.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top