Kreće izrada idejnog projekta objekta OSA-e

18 sarajevo tower 11 aug 2018Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Službom za zajedničke poslove institucija BiH sačiniti idejni projekt objekta, procjenu potrebnih finansijskih sredstava i definirati rokove za njegovu realizaciju te će Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog odluke na razmatranje.

Na ovaj način bi se trajno riješio problem smještaja OSA-e BiH uz ispunjavanje međunarodnih i standarda propisanih Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Podsjećamo da je još 2006. godine za potrebe izgradnje sjedišta OSA-e BiH kupljena parcela i postojeći objekat u ul. Adema Buće u Sarajevu (upravne zgrade preduzeća „Zrak“) koji su uknjiženi na državu Bosnu i Hercegovinu, ali izgradnja nije realizirana zbog nedostatka sredstava.

 

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top