Na pomolu novo uništavanje zelenih površina u centru grada u svrhu izgradnje luksuznih objekata

RP Crni Vrh centar

U četvrtak, 18. maja 2023. godine sa početkom u 17 sati u velikoj sali Općine Centar Sarajevo bit će održana javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski park-Crni vrh” u svrhu izgradnje “stambenog ansambla” uz ulicu Omera Stupca (bivša Zadrugina).

Izmjenama i dopunama Plana, na građevinskoj parceli planirana je izgradnja stambenih objekata koji se sastoje od četiri objekta tipa urbane vile, maksimalne spratnosti suteren + prizemlje + 3 sprata + potkrovlje.

Parkiranje je predviđeno u sklopu zajedničke garaže u suterenu, a saobraćajni pristup objektima (kao i ulaz/izlaz za garažu) predviđen je sa postojeće saobraćajnice – ul. Omera Stupca.

Navedenim projektom predviđena je kaskadna gradnja objekata, sa stepenastim uvlačenjem etaža u pravcu sjevera, kako bi se isti maksimalno uklopili u kosi teren. Iz istih razloga, preporučena je primjena zelenih krovova, ozelenjavanjem dijela terasa objekata te krovne plohe suterenske etaže garaže.

Na preostalom dijelu građevinske parcele, Planom je predviđeno uređeno zelenilo, uz obavezu uspostavljanja pješačke komunikacije – veze ul. Omera Stupca i gradskog parka (u vidu staze, stepenica ili rampe).

Vlasnik zemljišta i investitor je kompanija Deling Invest iz Tuzle.

Podsjećamo, općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 51. redovnoj sjednici održanoj 27. februara 2020. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Gradski park “Crni Vrh”. Izmjene se izvršene radi izgradnje “stambenog ansambla” u ulici Omera Stupca.

Građevinska cjelina - Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U okviru Obrazloženja o razlozima proglašenja ove građevinske cjeline nacionalnim spomenikom, u kojem se potcrtava važnost ovog dobra, stoji sljedeće:

Građevinska cjelina - Stambeno naselje - Crni Vrh u Sarajevu predstavlja jedino planski građeno naselje iz perioda između dva svjetska rata u Sarajevu, koje je izvedeno u duhu moderne. Sagrađena je sredstvima Željezničarske kreditne i potporne zadruge osnovane 1923. godine u Sarajevu i Stambene zadruge koja je osnovana 1925. godine sa zadatkom ublažavanja socialne bijede Željezničara. Crni Vrh je regulacionim planom isparcelisan na 93 građevne parcele. U projektovanju pojedinačnih objekata učestvovali su značajni predstavnici moderne sa područja tadašnje Kraljevine Jugoslavije: Dusan Smiljanić, Franjo Lavendić, Bruno Tartalja, Danilo Kocijan, Franc Novak, Mate Bajlon i Stepan Planić. U sklopu naselja nalazi se i vila u kojoj je živio Mate Bajlon. Planska osnova naselja je uglavnom očuvana, a karakteristično je da je regulacioni plan poštovan i kasnijim izvedbama nakon Drugog svjetskog rata.

Možemo slobodno reći da se nastavlja "plansko" uništavljanje zaštićenih, zelenih površina u glavnom gradu. S obzirom na ambijentalnu vrijednost prostora, koji je svojim najvećim dijelom prekriven stotinama stabala crnogoričnog drveća, može se sa sigurnošću reći da će centar grada izgubiti svoju zelenu oazu.

Apelujemo građane da dođu u četvrtak, 18. maja 2023. godine sa početkom u 17 sati u veliku salu Općine Centar Sarajevo i ne dozvole daljnju izgradnju u ovom dijelu grada.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top