Nastavlja se izgradnja sportske dvorane u Jelahu

jelah sportska dvorana 3D

Opštinski načelnik Tešnja je raspisao javni poziv za drugu fazu izgradnje sportske dvorane u Jelahu.

Procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV je 290.598 KM, a ukoliko se ukaže potreba i ispune zakonski uslovi ugovorni organ u konkretnoj nabavci za dodatne radove može zaključiti ugovor o javnoj nabavci radova u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.

"Objekat sportska dvorana Jelah je planiran kao novostojeći novi objekat, lociran pored postojećeg objekta škole i planiran da bude povezan istim sa toplom vezom. U prvoj fazi su završeni radovi montaže AB vertikalnih serklaža, AB pravougaonih greda te pokrivanje objekta krovnim panelima, kao i zidanje vanjskih zidova na koje se oslanjaju tribine. Druga faza izgradnje objekta je planirana kao nastavak radova na sportskoj dvorani Jelah, odvodnji oborinske vode, zidanje preostalih vanjskih, unutrašnjih i pregradnih zidova, betoniranje AB podne ploče te izrada vanjske stolarije čime će objekat u potpunosti biti zatvoren, sredstvima okpćine Tešanj predviđenim u finansijskom planu za 2021. godinu" - istaknuto je u tenderskoj dokumentaciji.

Rok za izvođenje radova je 90 dana, počevši od dana uvođenja izvođača u posao od strane nadzornog organa.

(eKapija)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top