Nastavljeni radovi na uređenju pješačkog platoa na raskrsnici ulica Kranjčevićeva i Maršala Tita

trg sarajevo sume visual

Radnici građevinske firme „Dinalsa“ d.o.o. Sarajevo tokom vikenda nastavili su izvođenje radova na uređenju pješačkog platoa smještenog na raskrsnici ulica Kranjčevićeva i Maršala Tita, a nakon što su radovi obustavljeni krajem jula prošle godine.

Naime, Općina Centar je 9. februara zaprimila saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, a 3. marta imenovano je i lice koje će u ime Zavoda pratiti izvođenje radova, što je bio i jedan od preduslova za uvođenje izvođača u posao.

Također je pribavljena i saglasnost Komisije za zaštitu kulturno historijskih spomenika BiH, budući da se lokacija nalazi u zoni obuhvata Historijskog urbanog krajolika (HUK)

Vrijednost projekta iznosi 74.009 KM a sredstva su obezbijeđena u ovogodišnjem budžetu Općine Centar.

Prema glavnom projektu, kojeg je izradila firma „TZI-Inženjering“ d.o.o. Sarajevo, na ovoj lokaciji planirano je pejsažno i arhitektonsko uređenje na površini od oko 315 metara kvadratnih. Radovi podrazumijevaju rekonstrukciju gornjeg sloja sa završnom oblogom od betonskih ploča, postavljanje urbanog mobilijara i prateće opreme, hortikulturno uređenje platoa, što podrazumijeva dodatnu vegetaciju i hortikulturne elemente.

Projekat predviđa zadržavanje postojeće funkcije pješačkog platoa uz estetsko i funkcionalno unapređenje i uređenje. Osim postavljanja fizičkih zapreka protiv nepropisnog parkiranja motornih vozila također će na kraju radova biti postavljeni čelični nosači za potrebe parkinga za bicikle.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top