Nova zgrada MUP-a Kantona Sarajevo nalazit će se u Kolodvorskoj ulici

mup ks kolodvorska okt.2023Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović zajedno sa pomoćnicima Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina, Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma i Službe za investicije i zaštitu okoliša, održao je radni sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova KS, Admirom Katicom i predstavnicima Zavoda za izgradnju KS i Zavoda za planiranje razvoja KS. Tema sastanka bila je izgradnja nove zgrade MUP-a Kantona Sarajevo koja će se nalaziti na području općine Novo Sarajevo u Ulici Kolodvorska.

Općina Novo Sarajevo pruža punu podršku Projektu izgradnje novog objekta MUP-a jer je njegova izgradnja od javnog interesa, kako za Kanton Sarajevo, tako i za Općinu Novo Sarajevo.

Na sastanku je dogovoreno da će Zavod za planiranje Kantona Sarajevo definirati obuhvat građevinske parcele, gabarite i spratnost objekta sa svim urbanističko-tehničkim uslovima za gradnju, a po osnovu dostavljenog Idejnog projekta za gradnju objekta od strane MUP-a.

Općina će poduzeti sve aktivnosti koje se odnose na izdavanje urbanističke i građevinske dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi kompletiranja buduće građevinske parcele za ovaj objekat.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top