Opština Centar opredijeljena za izgradnju koncertne dvorane na Marijin Dvoru

koncertna dvorana sarajevo up

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima institucija kulture i Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, a na temu izgradnje koncertne dvorane na Marijin Dvoru.

Naime, koncertna dvorana je ugrađena u važeći planski akt na osnovu provedenog međunarodnog konkursa čije provođenje je finansirano od strane Grada Rima i u kome su učestvovale 43 države. Koncertna dvorana je planirana na parceli ukupne površine 11.795 m2, kroz tri podzemne etaže, maksimalne tlocrtne površine 6.300 m2.

Načelnik Ajnadžić je na sastanku još jednom izrazio čvrsto opredjeljenje Općine Centar da na Marijin Dvoru bude izgrađena koncertna dvorana, a s obzirom da je izmjena planskog akta u izradi, stvoreni su uvjeti za dostavljanje prijedloga za predmetnu parcelu.

"Aspekt građenja i planiranja u užoj gradskoj jezgri kakva je Marijin Dvor zahtijeva uključenje nekoliko instanci izvršne i zakonodavne vlasti. Kvadrant B je za nas visoki prioritet i u izmjene ovog planskog dokumenta moramo ići zajedno sa Gradskom upravom kao jednim od subjekata planiranja. Područje Kvadranta B na Marijin Dvoru će biti isključivo poslovna zona bez stambenih jedinica. Kada je u pitanju koncertna dvorana, želimo da dobijemo sugestije kulturnih djelatnika, jer kroz vaš dugogodišnji rad i iskustvo znate kakvi sadržaji su potrebni za jednu modernu koncertnu dvoranu koja ovom gradu zaista treba. Paralelno sa izmjenama i dopunama planske dokumentacije ćemo voditi dijalog i tražiti najbolje moguće rješenje. Iskoristit ću priliku i još jednom pozvati sve relevantne ličnosti iz oblasti kulture da se uključe i daju svoj doprinos u traženju najboljeg rješenja", istakao je Ajnadžić.

Iz Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo naveli su da je u važećem regulacionom planu ucrtana građevinska linija planirane koncertne dvorane.

"Pitanja koja nam se nameću su kapacitet dvorane, dodatni sadržaji..., jer od samog broja posjetilaca, sadržaja dvorane, projektnog zadatka, doživljaja prostora, zavisit će izrada najboljeg rješenja. Mi smo tu da ponudimo gabarite, površinu, poziciju objekta koji ovom gradu treba, a kulturni djelatnici su tu da nam kažu šta koncertna dvorana treba da sadrži", istakli su iz Zavoda

Aleš Kurt, direktor Sarajevskog ratnog teatra „SARTR“ naglasio je potrebu da grad Sarajevo dobije modernu koncertnu dvoranu sa arhitektonskim rješenjem koje će je činiti simbolom grada, te tehničkim rješenjima koja će pratiti zahtjevne profesionalne i svjetske standarde.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top