Otkazan tender za izgradnju škole na Stupu

osnovna skola stup 3DPostupak javne nabavke "Izvođenje radova na izgradnji Osnovne škole Stup" putem otvorenog postupka je otkazan zbog razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Općina Ilidža će ovu odluku objaviti na svojoj internet stranici i istu dostaviti svim potencijalnim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki, javlja Akta.ba.

"Nakon objavljenog predmetnog postupka i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki, veći broj potencijalnih ponuđača je postavio pitanja u vezi predmjera radova iz priloga tenderske dokumentacije. Na osnovu postavljenih pitanja i zahtjeva za pojašnjenjem u vezi predmjera radova iz tenderske dokumentacije, ugovorni organ je izvršio osam izmjena tenderske dokumentacije. Određene izmjene imale su za posljedicu brisanje određenog broja stavki iz predmjera radova kao i preformulaciju opisa većeg broja stavki“, navodi se u obrazloženju.

PROPUSTI PROJEKTANTA

Na osnovu jednog od postavljenih pitanja od strane potencijalnog ponuđača u vezi izrade geotehničke izvedbene studije misije G31, utvrđeno je i da je projektant propustio da uradi Elaborat o izvršenim geološkim radovima, Glavni geotehnički projekat, kao i da je uz misiju G21 potrebno je provesti i misiju G23 ili reviziju geotehničkog projekta.

"Za izradu navedene dokumentacije potreban je duži vremenski period kako bi se otklonili formali i tehnički nedostaci", ističe se.

Ugovorni organ tj. Općina Ilidža je na osnovu navedenog utvrdila da bi nastavak postupka sa ovoliko učinjenih i objavljenih izmjena tenderske dokumentacije kao i naknadno utvrđenih nedostataka u predmjeru radova zbog propusta projektanta moglo dovesti do otežanog pripremanja ponuda s obzirom na veliki broj nejasnoća, što bi moglo dovesti do nepravilnosti, odnosno neprihvatljivosti ponuda kao i samog predmetnog postupka te ostvarivanje same svrhe postupka javne nabavke.

"Uvažavajući vremenski period potreban za izradu navedene dokumentacije, te činjenicu da ista može dovesti do promjene stavki predmjera radova kao i promjenu same procijenjene vrijednosti javne nabavke, navedeno izaziva sumnju u pozitivan ishod predmetne nabavke za ugovorni organ", navodi se u odluci o otkazivanju postupka koju potpisuje načelnik Nermin Muzur.

PONOVNI POSTUPAK NAKON OTKLANJANJA NEDOSTATAKA

Na osnovu navedenog, Općina Ilidža je odlučila otkazati predmetni postupak javne nabavke kako bi predmjer radova bio usaglašen sa postavljenim zahtjevima za pojašnjenje od strane potencijalnih ponuđača, odnosno sačinjena jedna vrsta prečišćenog teksta predmjera radova u koji bi bile ugrađene sve napravljene izmjene tenderske dokumentacije, odnosno predmjera radova, kao i uvršten dio koji nedostaje u istom, a bez kojeg se ne bi mogla realizovati predmetna nabavka.

Ugovorni organ će nakon pravosnažnosti ove odluke i otklanjanja navedenih razloga ponovno pokrenuti postupak za navedenu predmetnu nabavku.

Podsjetimo, procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 17.094.017,00 KM bez PDV-a.

(Akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top