Počele pripreme za izgradnju Hifa Oil terminala i hotela pored aerodroma

hifa oil hotel aerodrom visual

U blizini sarajevskog aerodroma počeli su pripremni radovi na izgradnji benzinske pumpe, terminala za avionsko gorivo ( kerozin), hotela i drugih pratećih objekata.

Radi se o investiciji kompanije Hifa Oil d.o.o koja je urbanističku saglasnost od Općine Novi Grad dobila početkom 2020. godine. Ukupna površina zemljišta na kojem će se objekti graditi je oko 8.500 m2, a zvaničan naziv projekta je privredno-poslovni kompleks "HIFA- OIL AERODROM".

Po rješenju, Hifa Oil je dobila saglasnost za izgradnju poslovnog kompleksa - benzinske pumpe sa autopraonicom, terminala za kerozin i hotela sa vanjskim uređenjem u ulici Kurta Schorka bb, naselje Dobrinja, uz magistralnu cestu Sarajevo - Foča.

Kako se navodi, projektovano rješenje potpuno se uklapa kako u postojeće tako i u buduće stanje saobraćajne infrastrukture na ovom lokalitetu. Priključak na kompleks sa magistralnog puta M-18 je desni, jednosmjeran iz pravca Stupske petlje. Nalazi se na mjestu postojećeg požarnog pristupa za kompleks aerodroma.

Prema prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003-2023. godine ova lokacija se nalazi u zoni namjene "terminali, depoi, stanice".

Kompleks će se sastojati iz pet neovisnih cjelina:

- Cjelina "A" na kojoj je predviđen terminal za kerozin kapaciteta 1.000 m (7 podzemnih čeličnih dvoplašnih jednokomornih spremnika), pretakalište, prateći objekti za radnike sa nadstrešnicom;

- Cjelina "B" gdje je predviđena benzinska stanica sa pratećim sadržajima, te administracija terminala za kerozin i cjelokupnog kompleksa (skladištenje nafte i naftnih derivata će se vršiti u podzemnim čeličnim dvoplašnim rezervoarima ukupne zapremine 200 m3, a skladištenje TNP-a u čeličnom podzemnom spremniku zapremine 29 m3);

- Cjelina "С" gdje je predviđena samouslužna autopraonica sa četiri natkrivena boksa i perifernim uređajima;

- Cjelina "D" gdje je predviđena pumpa-punionica za prirodni zemni gas "CNG";

- Cjelina "Е" gdje je predviđen hotel sa potrebnim pratećim sadržajima.

U sklopu potrebnih saglasnosti, Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je 26.07.2021. vodnu saglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda sa lokacije privredno-poslovnog kompleksa "HIFA-OIL AERODROM".

"Ova vodna saglasnost može se koristiti isključivo u postupku pribavljanja odobrenja za građenje u skladu sa Zakonom o građenju", navodi se u rješenju.

Podsjetimo, kompanija Hifa Oil započela je 2017. godine na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu opskrbljivati JET gorivom najveće svjetske avio kompanije.

Venan Hadžiselimović, izvršni direktor Hifa Oil-a istakao je ranije važnost međusobne saradnje i podrške aerodromima u BiH i avio kompanijama.

"Hifa Oil, pored postojećih, gradi i nove savremene kapacitete na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu, a to je novi savremeni naftni terminal. Time nastojimo iskazati svoju spremnost i mogućnost da podržimo sve one koji koriste aerodrome u BiH kao svoju postojeću ili potencijalnu bazu, kao i sve koji planiraju razvijati avio operacije.Poručujemo im da ćemo im biti velika podrška kroz obezbjeđenje neophodnih resursa i kvalitetnih komercijalnih uvjeta poslovanja. Ujedno smo i dio kampanje animiranja turista i jačanja turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Naša ozbiljnost, organizacijski, logistički, ljudski i drugi resursi su na najvišem nivou i možemo odgovoriti izazovima koji su pred nama. Nudimo bezrezervnu pomoć aerodromima i uz napore koje i sami poduzimaju zajedno možemo postići zadovoljstvo svih zainteresiranih strana", ističe Hadžiselimović.

(akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top