Predstavljen budući izgled Kampusa Univerziteta u Sarajevu

kampus unsa 3D okt.2023

Prezentacija Master plana i osnovnih elemenata iz studije izvodljivosti za Kampus Univerziteta u Sarajevu, priređenog u saradnji sa Arup Group ltd. u okviru projekta „Urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajevu“, upriličena je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Tarik Zaimović, predsjednik Savjeta plana i prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu, predstavio je Master plan Kampusa Univerziteta u Sarajevu ministru za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Pavlu Krstiću, načelniku Općine Novo Sarajevo dr. Hasanu Tanoviću, predstavnicima Zavoda za planiranje razvoja KS i nadležnih općinskih službi. Sastanku su prisustvovali i članovi Savjeta plana: rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prof. dr. Denis Zvizdić, prof. dr. Samir Dolarević, prof. dr. Izet Bijelonja, prof. dr. Adnan Pašić i Lejla Hajro, direktorica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa, te predsjednik Upravnog odbora Univerziteta dr. Murat Ramadanović i članovi Upravnog odbora.

Implementacija Master plana doprinijet će poboljšanju javnog pristupa raznim sadržajima i objektima, uključujući mjere koje će povećati urbanu otpornost, čime će se ostvariti pozitivni efekti i na druge dijelove grada. Ovaj projekt će ne samo unaprijediti kvalitetu visokog obrazovanja u Sarajevu, već će također služiti kao primjer urbanog planiranja i razvoja koji će služiti kao inspiracija i drugim gradovima u regiji.

Zaključak sastanka je da će Univerzitet u Sarajevu uputiti inicijativu za proglašenje Kampusa područjem od značaja za Kanton Sarajevo. Također, u narednom periodu će uslijediti prezentacija Master plana za Kampus Vladi Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo.

Sporazum o realizaciji Projekta urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajeva između Vlade Kantona Sarajevo, općine Novo Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu potpisan je 2022. godine. Projekat, koji će u konačnici omogućiti prostornu integraciju različitih obrazovnih i naučno-istraživačkih jedinica Univerziteta u Sarajevu u jedan ujedinjen savremen kampus, finansira Evropska investicijska banka (EIB) u partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD).

Današnji događaj predstavlja važan korak prema modernizaciji obrazovnog sistema i poboljšanju urbanih područja, stvarajući prostor za intelektualni rast, inovacije i društveni napredak

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top